Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » MŪZŲ MELODIJOS » BANDAU IŠGAUTI MUZIKĄ...


BANDAU IŠGAUTI MUZIKĄ...

Сообщений 141 страница 150 из 152

141

Dienoraštis   
:idea:  Taisau karietą

Pelija dienos, nors mintis dar, regis, plaka -
Taisau karietą, Įgagą kinkau,
Tikiu dar  - pakeliausiu
Ir būsiu ten, kur nebuvau,
Po ratais jos, nugulęs praeitim
Per visą amžių - šimtą metų...
Surinksiu atmintį, manydamas kad gal kada
Atskris paukštelis, norintis palest
Ir pagiedot šilinių kraštą.
Tik nesakykite, kad aš begėdis,
Kad vis neužmirštu savęs.
 
Aukštai kalnelyje, pakilęs smėlis,
Aukšta pušelė, šaknimis įžėlus,
Ir už mane jau eina Viešpačiui papoteriaut.

142

:flag:

Geneliui kalant sausą pušį

Žinau, kad kas svarbiausia – bus,
Nors savyje prie šimtmečio palinkęs,
Nėra prasmės skaičiuoti būsiančius metus -
Žiūriu į debesis - laivus,
Jau išplukdys kuris.
Ne taip svarbu – anas ar šis.

Matau: jau ir lietus už lango lyja,
Kadais išsprogę medžiai pameta lapus.

Nelyk, lietau!
Rudens kašte nedaug kas gali augti -
Gal grybas dar, netikusiai vėluojantis į savo laiką -
Skubėk į žiemą, baltas būk,
O ne ištižusiu purvu drabstykis.

Beje, ir aš dar vis dairaus
Žmogaus likimui skirto paskutinio svečio.
O! neaplenk, Mirtie, kaip Jėzaus Kristaus. -
Užtruko laikas –
Laukiu
Manydamas,  kad gal ir vyturys į dangų spės sugrįžt
Geneliui kalant sausą pušį.
Ačiū.

143

:rain:

(24)

Tyliai auga žolė.
Atsargiai, neužmink...
Čia pėda neataušus žmogaus
Žiedo laukia, kol dar be šalnų.

Atmintis raiko laiką kaip duoną,
Tik ar būtina čia sužydėjimo laukti?

Ten, aukštam debesy,
Jau atolas išaugo,
O už debesies vėlgi
Šienpjoviai plaka savo dalgius –
Ir tenai nesiliaujama augt ir šienauti.

Tyliai auga žolė,
Tylios mintys godas iškedena,
Kad ir kur bet prie ko prisiglaudęs jomis.

144

:jumping:

Gyvate, kąsk!

Dar vis skaitau.
Dažniau žinias.
O Dieve mano, kaip gražu! –
Atidengė krūtinę Kleopatra:
- Gyvate, kąsk!
Dėkoju, kad pilna nuodų.

Kokie seni laikai!
Akim, jausmais neužmatysi,
Bet kartais net ir jie
Man prie krūtinės taip arti,
Kad negaliu iškęsti,
Neaiktelėjęs prašymu gražiu
- Gyvate, kąsk 
Visais nuodais į sielą kuo giliau.

145

:rofl:

(25)

Maniau-
Čia savas kaip sunkus akmuo,
Net ne bet kas pajudintų iš vietos,
Bet... stop - sustojo traukinys,
Svetimšalį parvežęs į namus.
Ir suprantu, kad ten,
Kur ligi šiol buvau -
Buvau tik svečias,
Net šimto metų nepalietęs,
Nors troškau begalybės.

Paduokite, prašau,
Man smėlį su dėže, kurioj
Žaidžiau pagirtas kaip narsus karys -
Kitaip vaikai juk nemokėtų žaisti.

146

:playful:

Pusiau bedieviškas

Nemoku melstis žodžiais surašytais,
Kaskart tą patį šnabždant Dievui į ausis.
Dangus toks atviras,
Žodžius aplenkia mintys,
Net nežinai, ką jos Aukščiausiam pasakys
Ir kaip sutiks Jis maldą taip vėluojant.
Todėl ir aš sakau:
- Aukščiausiasis, nepyk,
Kad mintyse greitesnis negu maldoje,
Atėjus amžinybės paprašys
Ne mano žodžiais, ne.
Todėl girdėk mane minty
Ir pamatyki, kaip va toks,
Pusiau bedieviškas atrodau.

147

:writing: Atsimenu

O tų žiedų!..
O tų spalvų ir visa ko!..
Tiek daug, kad net žinot bjauru,
Jei žodyje kas bando parašyt gražiau...

O Dieve, bet atleiski jiems
Ir man su jais kartu,
Kad plagijuoti net nemokam
Pasaulio duoto mums.
O ir poezija ar ne todėl bedugnė,
Kad su daiktais išėjęs būt beribėje erdvėj,
Čia, Žemėje, užkūręs mažą ugnį,
Kaip pakurą jai Žmogų palikai?
.............................................
Ir štai dabar, kai pelenais susmilkęs,
Atsimenu, kodėl reikėjo būti.

148

:writing:

Rezervuota galybė

Vai dėkui, kad girdėjote
Kai atvirai sakiau –
“Pusiau bedieviškas esu“.
Ir štai girdžiu, kaip irgi atvirai:
- O pusgalviu ar negalėčiau būti?

Ir guodžia širdį, susibėgę angelai:
-  Tik nesupyk, krauju nuspalvinta bitele,
Tai irgi juk tiesa -
Viena puse galvelė dirba, o kita...

Ateis jai laikas, pusei tai -
Galybė ten lig begalybės rezervuota-
Galbūt  net Dievą ji pakeis
Juk apie smegenis, kitaip dar - apie protą kalbame
Ar - ne?

149

:love:
Laiminga būk!
.                       Skiriu Janinai M

Sapnai dažnai begėdiški,
Galbūt todėl, kad jie tiktai sapnai-
Norėčiau, kad pabūčiau truputį ilgiau
Ir kaip dabar vis sveikinčiau gimtadieniais
Dar nesulaukus jų:
Laiminga būk, medum aplipusi bitele,
Su ateitim gražia,
Žinai, kaip Saulė žmogų kelia,
Tik atsimink, kad ir PATI  SAVIM
Kitiems NEŠIOJI ją.
O mano žodį prie krūtinės glausk.
Ir nebijok - iš jų jau niekas neišaugs...
Taip tik atrodo, kad padangėmis skraidau,
O iš tiesų – žemelės sliekas...
Grįžtu, kur Kažkada buvau.
O neateik! Nei šiandien, nei rytoj -
Per visą šimtmetį 
(Jei nori - net daugiau)
Tesaugo meilei Dievas...

150

.       St. Venskaičiui atminti

Tylu, kai žemė sukrenta ant kapo.
Mano eilėrašty taip pat mirties tyla.
Jau be manęs palaidojo Venskaitį,
O aš net ir išėjęs nebuvau,
Net iš toli nepažvelgiau į kraštą,
Kuris užgeso vyzdžiuos jo akių –
Ką man dabar sakyti tau, o STASIAU...
O sielą skauda it į eilę po tavęs
Stovėčiau laukdamas kaip gęsta
Jau kitas kraštas vyzdžiuose mano akių.
Galbūt telieka ši tyla, kaip kapo žemė
Be ašaros, be žodžio ar raudos.
Kažkaip keistai gyvename, Stasy Venskaiti
Lyg antkapiu užėjęs būčiau tau sunkiu
O Dieve bausk, jei iš tiesų jam toks esu.

* Mirė Stasys Venskaitis, kurį, gerbdami ar pykdamiesi, čia pažinoma kaip Vomą, Strugą, dar kažkaip. Bijausi klysti, tačiau, regis, buvo sunkiausias Lietuvoje žmogus. Išleido knygeles „Pranckynės respublika“ ir „Internetinės džiunglės“


Вы здесь » Kūrybos oaze » MŪZŲ MELODIJOS » BANDAU IŠGAUTI MUZIKĄ...