Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » MŪZŲ MELODIJOS » BANDAU IŠGAUTI MUZIKĄ...


BANDAU IŠGAUTI MUZIKĄ...

Сообщений 81 страница 90 из 152

81

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/580-1.jpg

A ir B: dialogai (5)

B: "Jisai dar ant žemės,
bet jau ne dėl žemės!"

Įsiklausau ir... ką sakyti?

A: Sakyk, kaip pasakyta:
Tai - lavonas.

Nedaug gyvenimo žmogaus, nedaug.
Šiandieną čia, o ryt jau - baigta.
Ne šiaip sau Kristų nuėmiau nuo kryžiaus
Ir pasakiau:
- Užtenka juokinti pasaulį.
Jau tūkstantmečiai, kai jo ten nėra.
Labiau tikėtina – ten Aš ar Tu.
Kiekvienas, kol dar ne lavonas.
Ko taip akim mirksai?
Sunku girdėti tiesą?

B: Aš čia iš „Vėlinių“ Mickevičiaus Adomo.

A: O aš – į  vėlines
Kad štai ir savo gimto sodžiaus.

2010-08-19 03:42:18
Pelėda

82

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/580-1.jpg

A ir B: dialogai (6)

B: Išdžiūvo rašalas.
Bet argi gaila?
Ateina tie laikai,
Kuomet  japoniškas robotas,
Kaip knygą perskaitys mane.
Beje, lietuviškai.
Net su gramatika Jablonskio.
   
          (Tylos minutė vaikščioja po pirkią
          Ir sesė B neiškenčia joje)

B: Ar nemanai, kad laikas trimituoti karą
Už žmogų su Adomo ir Ievos dalia?
Įmes į internetą,
O tada...

A: Bijai savęs?

B: Bijau, sesele.
Ir tu taip pat.
Kas likčiau,
Jeigu ligi dugno išsemta?
Jeigu be to,
Kas vis dėlto
Įslaptina į mano AŠ?
Pasidalinkite su kitais

83

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/580-1.jpg

A ir B: dialogai (7)

A: Pritraukiu akiniais vaizdus
Tai akyse ir vėl pasaulis lyg atgyja,
Net šypsenas nuo lūpų kūdikių renku.
O ką daryt su širdimi?
Palieka ją, išeidami
Net priešai, nepalaukę kol nurims.

B: Tikrai?
Tuomet belieka mirt greičiau.
Kitaip vis tiek ji nenurims.
Kam ji tokia, sesul, bereikalinga?
Jau, regis, psalmė atmintį gaivina:
Klausyk!:
Lai Izraelis kartoja:
„Jeigu ne Viešpats, kas būtų buvę,
Kai priešai užpuolė?! “

A: Tai juodas humoras, bet...
Lyg ir šventas:
„Būtų mus gyvus suėdę,
Jie siuto ant mūsų“

B: Na va, dabar nors žvakę dek! -
Išėję priešai grįš žiūrėt stebuklo.
O ir širdis smagiau tuksent pradės.
Gyvenimas žmogaus per širdį juk -
Be jos nei gramo jo mažiau
Arba daugiau nebūna.
Pasidalinkite su kitais 2010-08-24 03:40

84

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/576-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/576-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/576-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/576-1.jpg

Gyvybės šaltinis

Miršta žvaigždės.
Aš irgi žinau.
Nežinau tik,
Kas dar be žmogaus
Šitą tiesą Visatoje žino.
Į Tikėjimą įkeliu Dievą,
Dovanoju Jam Žemėje gimusį Kristų
Užsimiršęs, kad ji gi –
Numirus žvaigždė.
-----------
O Didžioji Mirtie!
Tu esi mums gyvybės šaltinis.
Pasidalinkite su kitais 2010-08-25 00:33

85

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/577-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/577-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/577-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/577-1.jpg

Aleliują- paskui!

Biesas žino kodėl,
Bet, aplenkęs bažnyčias, į psalmę einu.
Gieda choras,
Bet negirdžiu jo -
(Reik ir man čia pabūti svarbiu)
Ir, kaip medis,
Į viršų iškėlęs rankas:
- Aleliują – paskui!
O dabar gelbėkit žmogų (Mane)
Nelaimingos tautos -
Kažkada iki marių juodųjų nujojęs,
Neturiu kur priglausti galvos
Be Maskvos
Ar be Briuselio, Dieve...

2010-08-26

86

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/578-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/578-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/578-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/578-1.jpg

Džiaugias akys

Koks negražus esu!
Kaip bjauriai nuodėmėm apkepęs!
Bažnyčių prašomas,
Kad pats vis žeminčiau save -
Girdi, tuomet šventesnis būsiąs kapas
Ir Viešpats ties meiliau rankas -
Esą, jau tokį ir danguj
Šalia savęs sodint ne gėda.

Galbūt.
Tik kažkodėl širdy vis paūkia pelėda:
- Palik, Dzievuli, mus pabūti čia,
Kad ir šešėliais klaidžioti
Su savo nuodėmėm ir žmogiška dalia
Bent iki tol, kol patikėsim,
Kol iš tikėjimo į žinią grįšim,
Kad Tu tikrai esi.

... Kažkur į praeitį vis teka mūsų kraujas
Atminimus ir netektis nunešdamas kartu.
- Pelėda, mielas mano paukšti,
Žinau, kad pasakos išvalo purvą iš akių
Ir džiaugias akys,
Jeigu ašara Dievu skaidri.

2010-08-27 03:16

87

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/579-1.jpghttp://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/579-1.jpg

Ačiū, kad kartu

Imu nuo mūzų grandines,
Padrąsindamas šypsena laiminga:
- Dainuokite!
- Ir laisvos būkite!
- Ir būkit, kaip panorę.
Tegu nebūna prietarų kvailų-
Jeigu poetai, tai - dievai!
Ir žmonės lenkiasi prie kojų,
Į žemę, mušdami kaktas.

O - ne! O - ne!
Antai, prie kalvės priekalo Julius Janonis
Ten Stradivari smuiką griežiantį girdžiu.
Pirmasis:
- Pasitrauk, nekliudyk, juk matai, kad kalu
Man  plepėt su tavim  nėr kada...
Antrasis gi:
- O  mielas Juliau, traukinys sustojo
Per kūną pravažiavęs, neįveikia sielos... -
Ne  aš.
Tai mano smuikas groja
Surinkęs žiežirbas tarp priekalo ir kūjo...

Antonio Stradivari
Ir Juliau Janonių,
Ačiū, kad kartu.

2010-08-29

88

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/580-1.jpg

A ir B: dialogai (8)

B:Kulka nenugalėjo.
Šiaurė, Sibiras – taip pat.
Užtat pyragas?..
Net nejauku kalbėt dabar -
Po truputį išnykstam, sese.

A: Net dievas perkamas už pinigus, mieloji.
Amerika irgi nupirkta.
Bet... žemė sukasi
Ir moterys gimdys kaip visada.
Provincijai Europoje skirti
Ir nesapnuok, kad gali būt kitaip.

Citata: Jis mąstė apie tai, kad kiekvienas tikras ir doras gyvenimas turi būti kam nors aukojamas.
Tai Vladimiro Nabokovo žodis.

B: O Viešpatie! ko tik nėra -
Ar reikia, ar nereikia,
Bet tūkstantmetė Lietuva...
Suprask, sesele A,
Iš kaulų protėvių jos statinys,
Iš kur ir mūsų kraujas teka.

2010-08-30

89

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/581-1.jpg

Su Seneka (I)

             „Atsikovok save“

O ką tai reiškia?
Tokioj prasmėj nesuvokiu savęs.
Ar sako man,
Jog dar esu viduramžių vergų nelaisvėj
Ir reikia traukyti kaip pančius grandines?

Ir  vis dėlto:
„Atsikovok save, “-
Girdžiu, vos paieškojęs mintimis tavęs.
Taip vakar.
Šiandien  irgi taip.
Pastumt į šalį niekaip negaliu.
Gal tai ir reiškia
Sunkią žemės trauką
Kuomet, kol kūnu nešinąs
Jos nugalėti neįstengi
Ir reikia laukt to vakaro ar ryto,
Kada dvasia išsprūdus pasakys:
- Štai pergalė!!!
Kurios suvokti nemokėjai.
Įkalęs vardą - pavardę į antkapį,
Pradink iš čia.

2010-08-31 00:03

90

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/581-1.jpg

Su Seneka (II)
                „Taupyk bei saugok laiką“

Cha -cha! cha -cha!...
Jau juoktis pradedu.
Vadinasi, ir sveika, ir gerai,
Išnyksta nerimas negeras -
Kaip jį taupyti, saugoti,
Jeigu ir pats sakai,
Kad ir dėl laiko vyksta karas?
Vieni jį pavagia,
Kiti pagrobia,
O kas mums lieka -  jau nedaug.
Tačiau ir jo taupyt nemokam –
Štai sėdime abu, užguldami mintis,
Protingas - tu
Aš - truputį kvailys,
O laikas skambina širdim
Ir trupinais į mirtį byra.
Ir jeigu tu manai,
Kad savo laiką man
Kaip Jėzus duoną- kūną dovanoji...
Atleisk, bičiuli,
Nekankink savęs.
Gražiai šiandieną aušta rytas –
Rugpjūčio pabaiga.
Ir nors rugpjūčiai vėl ateis, vėl bus
Su derliais laukuose,
Bet šitas, Lucijau Seneka, niekada.
Taigi, “taupyk ir saugok“ bet, deja,
Ne pinigėlis jis kišenėje žmogaus. 
Neišsižiok! Žinau, ką nori pasakyti dar.
Dabar išleiskime rugpjūtį dangumi, žeme,
Kurio jau niekuomet nebus.

2010 m. rugpjūčio 31 d.


Вы здесь » Kūrybos oaze » MŪZŲ MELODIJOS » BANDAU IŠGAUTI MUZIKĄ...