Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » TADA, KAI BUVOM » TADA kai buvom...


TADA kai buvom...

Сообщений 11 страница 20 из 35

11

:writing:  :P  :writing:                                         
                                                              Kelias- X -
   
Nemanau, kad kas sumanytų laukti tokio laiko, nelaukiau ir aš, tačiau jis atėjo, kai pradėjau jausti, net girdėti, kaip kalba aplinkos daiktai. Ne visuomet, ne kasdien ir net ne bent kur, bet sakau, jog įsigėrė savastyje neįtikėtina realybė, kuomet jos negaliu nepaisyti. Man dar nesunku atsiminti, kad ir jaunesniais laikais pakalbindavau ir medį, ir akmenį, ir upę ar ežerą, bet šitų dialogų priežastimi paprastai būdavau aš ir nuo manęs priklausydavo, ar kalbinu, ar ne. Dabar vis dažniau pajuntu, kad iniciatyvą perima aplinkos daiktai ir bene ryžtingiausiai tai padarė kelias. Ar girdite, ponai? Tikėkit, aš neapsirikau įvardindamas... kelią. Tą pilką, pilkiausią, sausrymečiu dulkstantį kelią.
    Stovėjau kiemo pakraštyje, kur, atitrūkęs nuo plento, keliukas, peršliaužęs per nediduką miško kalnelį, sustojo kone prie mano kojų. Niekuomet neatrodė, kad kažkas su juo galėtų atsitikti ir jis nebūtų kaip vakar, užvakar ar dar seniau.
    - Žinau, Pranuci, kaip tau rūpi turėti gerą dienoraštį. Brandindami jį nemenka drauge, kurioje ir varnas Golius, ir Šventoji, Vidinis, ir... Žodžiu, jūsų ten nemažai. Net vaidinimas ir kelmas. Viliuosi, kad dienoraštį turėsite, bet labai abejoju, ar galėsite juo nuoširdžiai pasidžiaugti. Jeigu jis tik dėl kvapo, dėl prestižo, ar verta kankintis, užsiimant nelengvu darbu?
    - Ar kas atsitiko? – klausiu, mėtydamas akis į šalis ir nesuvokdamas, kas šneka. Aplinkui lyg nei gyvos dvasios. Lyg vienas.
    - Jeigu tikrai nori, kad dienoraštis būtų, kaip jau parašyta - didelis, drūtas, negirdėto - nematyto aštuoniasdešimties metų storumo, prašau, priimk ir mane į kompaniją.
    - Kodėl sakote “aštuoniasdešimties metų storumo? “ Ten parašyta dešimčia metų mažiau.
    - Klaida. Ir nemenka. Tokios apimties dienoraštis jau turėtų būti. Bet tiek to. Jeigu nenori, kad nerodyčiau pirštais į tavo amžių, nerodysiu, bet įsidėmėk, kad be kelio faktiškai joks dienoraštis neapsieina, o dideli, galingi dienoraščiai – juo labiau.
      - Tikrai?
      - Negi abejoji? Tokiems dalykams net ir laiko neturi. Tai ką? Imi? - ryžtingai paklausė.
      - Tuoj pat? - atsiliepiau klausimu, bet susigėdau ir beveik familiariai: - Gerai, brolau, nors visa tai labiau panašu į sapną. Kelias  ir... Ar kas gali tokia drauge tikėti? Vyksta kažkas ne taip, kaip anksčiau ir žmonėms įprasta, - pasakiau ir išgirdau man gerai pažįstamą dainą, bet visuomet ją dainuodavo Tomas Vaisieta, nepamiršdamas pasakyti, kad tai jo tėvo mėgiamiausioji  daina. Tomą jau išmokęs išgirsti iš toliau, o šį kartą dainavo ne jis. Tai nekėlė jokių abejonių. O ausyse pragydusi dzūkų tarmė nemokėjo iš dainos išmesti jokio žodžio. Šitaip ją dainuodavo ir Tomas Vaisieta.
                  Oi, kur aš geriau uliavojau
                    Sau jaunų mergelį pasdabojau.
    - Betgi tai ne Tomas. Negi manote, kad galėčiau apsirikti? Jis perlojiškis, nors gimė Noruliuose, - kažkodėl įtikinėjau, nors nei klausė, ne ką.
    - Prisėsk, - pasiūlė kitas balsas ir, lyg kas lengvai kilstelėjęs, pasodino ant pavartės akmens. Dar bandžiau pasimuistyti, lyg nenorėdamas užsėsti akmenį ir jausdamas, kad ne kas, o būtent jis, akmuo, siūlo savo paslaugą - sėdėk, sėdėk. Argi gaila?
    - Mes gi nesakom, kad dainuoja Tomas, - pasakė kelias, - bet  tai, ką čia girdi dainuojant, jau iš anų laikų. O jie toli, palikti aname amžiuje. Ar Tomą pažintumei, nežinau, o kad nepažįsti savo tėvo, tai, sakyk, kaip be tokios atminties atrodytų dienoraštis?
    - Mano tėvas? Tėvas mano? Jis dainuoja šitą dainą? Dabar?
    Ir kelias, ir pavartės akmuo tylėjo, matyt, negailėdami laiko, kad kažkaip pasireikščiau, atsiliepdamas į tokią dirginančią žinią. Bet aš tik dar kartą ir gerokai tyliau klausiau, norėdamas bent sužinoti, ar gerai suvokiu, kas man sakoma.
      - Smuiką turėtumei atsiminti. Tėvo.
      - Taip. Smuiką atsimenu. Ir, regis, du - tris kartus mačiau ir girdėjau juo griežiantį.
                  Oi tu mergela lelyjela,
                  Ar aisi už many bernužėlio?
    Tai jau buvo dainininkas su smuiku. Jau net nežinau, bet gal pats angelas sargas pakuždėjo supratimą, kad Vincui Karlonui reikėję išgiedoti daug dainų, kol pagaliau būsimoji mano motina būtent šiuo keliu atėjo į šį kiemą. Buvo nesmagu, kad man reikėjo nemažai laiko, kol pagaliau susivokiau, kokis gražus epizodas ateina į dienoraštį. Ir kas galėtų pasakyti, iš kieno lūpų, iš po kieno skverno jis atsiranda? Bet dar blogiau, kad niekas negeba tokia teisybe patikėti. Žiūri gailestingomis akimis į senatvės išartą veidą ir lyg patys sau, lyg kitiems – būna, būna... Visko būna, kuomet žmogus taip nužydi. Net ir boba Vilniun būna, o nežinai, kur dingusi...
    Suprantu, ką tai reiškia, bet kaip padaryti, kad ir jie išgirstų tai, ką ir kaip girdžiu aš. Galėčiau pavaidinti, kad netikiu savastimi, stuksenti į smilkinį pirštu – esą, ko iš kvailio norėti? Bet nuo to niekas nesikeičia. Ir yra kaip yra – girdžiu  smuiko muziką  ir dainuojamą dainą, kurią net pramokau iš Tomo Vaisietos  lūpų ir todėl dabar  niekaip nesuvokiu, kad dainininkas ne Tomas.
                Ar aisi už many bernužėlio,
                  Ar tu būsi mano priesagėlė[i]?
    - Ir vis dėlto, vieškeli ir akmenėli, leiskit man patylėti, - paprašiau lyg kaltinčiau juos  už tai, ką girdžių ir kad realybė sveiku protu nesuvokiama. Bet ar galima kalbėti apie „sveiką protą“ kuomet nuo viršugalvio jau nuslydęs net paskutinis plaukas. Kad ir žilas, bet kuomet jis viršugalvyje, atrodai, kad dar civilizuotas.
    - Nenori mane vadinti keliu?
    - Tai jau visai nesvarbu. Mano padėtyje visai nesvarbu, kelias ar vieškelis, - bandau nuslysti į šalį, bet suprantu - nors imk ir  atsikvėpk visa krūtine, kad išgirstų Karlonų kiemas. O sieloji jaučiu ne lyg džiugesį - lyg giriu pats save, lyg kas kitas giria, kad, girdi, ak, koks esu protingas senis.  Ir net  sugebu iš to paties bokšto atsišaukti: o kodėl- ne? Keliu akis, nesunkiai akiplotyje  sutalpindamas visą atšliaužiantį į kiemą kelią. Žvalgausi, laukdamas pasirodant dainuojančio smuikininko. Ir suprantu, kad iš tikrųjų, ar  kas gali suprasti Dievo kelius, ar gali kas paneigti, kad Dievo valiai galėtų nepaklusti toks stebuklas.   
      Dainininkas dar tuomet nebuvo mano tėvas, bet vis dėlto galėjau jausti, kaip dramatiškai sieloje atrodo toks reginys.
      - Puiku, - pasakė kelias
      - Puiku, - atsiliepiau jam, - Kas Dievo duodama - nevalia kratytis. Gyvenimas Dieve yra daugiau negu gyvenimas žmoguje Gali būti, kad toks amžius subrandina gyvernimą Dievuje.
    O kelias bumbt bumt, lyg kas sunkaus  juo eitų, ir, esą, klausyk
                                             
                      [i]Pas mus kalneliai kakaviniai...
-         O akmenėliai cicnaginiai... 

(Iš „Tada, kai buvome“)
2010-01-05 16:55

12

http://www.katalikuleidiniai.lt/images/adm_source/image/Vaizdai/Sventieji/01-06_letter_press_450.jpg

:writing:  :writing:  :whistle:
Tada, kai buvome(11)
                           
                                 Prieangyje kitos būties

              Gal dar prisimenate tekstą, kurį, Vidinio verčiamas, perrašiau dienoraštyje, leidęs jam po juo pasirašyti - esą, tikėk, žmogau, pats Vidinis savo parašu liudija išpažintą teisybę. Nelabai nujaučiau, kad mano savijautoje toks nutikimas kažką keistų, bet netrukus supratau, kad jau negebu įšaldyti dalykų, kuriuos atrodė nesunku palikti įšalo žemėje, palinkint – būkite amžinybėje tokie, kaip čia palieku. O priežastis  paprastutė – tokios žemės žmoguje nėra. Ne, ne! jau negaliu ir nenoriu apie dienoraštį kalbėti kaip savo nuosavybę ir elgtis su juo kaip privatininkas. Man atrodo, jog už kitus suprantu geriau, jog netgi noras jį turėti yra parūpintas ir subrandintas aplinkos ir tų žmonių, kurie ilgiau, mažiau ar beveik visą laiką buvo su manimi. Atrodytų, nesąmonė manyti, kad net Vidinis darė pozityvų vaidmenį, kuris plikai akiai regėjosi, kaip didžiausias kliūtis - ir prašė, ir meldė, ir barė, kad dienoraščio net rašyti nepradėčiau. Tačiau tokia jo taktika irgi telkė mano dvasią, grūdino kantrumą, skatino padaryti bet vieną rimtesnį darbą. Tik lig šiol nesuvokiu, kodėl man taip labai norėjosi kažkokiu būdu nusavinti kitų pastangas, jų darbą ir pasirašyti savo vardu. Vidinio parašas dienoraštyje nereikalingas, dėl to nebus nei geresnis, nei menkesnis, tačiau jis bado mano akis ir neleidžia suglebti. Jau po dienos kitos anasis perrašytas tekstas įsikalė galvoje kaip ir Vidinio eilėraščiai, pasiunčiami į mano sąmonę.
    - Praaadedu, - išsižiodavau cituoti lyg iš teksto, o po sekundėlės jau vaidindamas Vidinį ir pats save gėdindamas: - Ar tu? Vėėėl praaadedi?
      Šypteliu ir dažnai net nesuspėju pastebėti, kaip nuklystu kažkur toli toli ir kartu pasilieku būti čia pat, kur beesąs. Suvokiu, kad ši būtis ypatinga, labai įdomi, neišvengiama, bet kažkoks atsargus nusiteikimas stengiasi atstumti ją toliau nuo žmogiškosios esmės, bet vis tik bandau suprasti ir kažką tiksliau, aiškiau pasakyti bent sau. Jau žinau, kad būti čia, niekur neišėjus, yra paprasčiau, geriau, o dvasinio nuovargio, šitaip gyvenant, kur kas mažiau, tačiau be jo nebūna ir viso žmogaus vaizdo. Matai jį suvoktą kelių rūšių pojūčiais  ir pagal jų parodymus nupieši portretą, net nenumanydamas, kad tai netgi ne paviršius, o apvadas štrichais. Todėl ir klausti ne kiekvienam rūpi - o kas toliau, giliau? kas žmogaus esmėje?
  Bet palikti tik tiek, kiek čia parašiau, jau irgi nebūtų sąžininga. Krapštinėjuosi bandydamas kažkaip apčiuopti dalykus, kurie galėtų aiškinti, kokie procesai vyksta žmogaus būties sandaroje. Regis, jau moku tyliai pasidžiaugti jausdamas, kad turiu savyje tai, ko pats nežinau, nepažįstu ir tikiu tuo, ką įvardiju kaip Savęspi šalį.  Ji man maždaug tiek žinoma kaip  Europai iki Kolumbo laikų Amerika. Yra tik žinios, kad yra gili nežinia ir nujauta, kad toje nežinioje Amerika, bet ją kažkaip reikia atrasti, o Kristupas Kolumbas, deja, tik vienas.
    Man smagu tikėti, kad nedrąsiai it plūduriuojanti skiedrelė, iriuosi kažkur tolyn, link  Amerikos, kuri nei taškeliu nepasirodo. O, tas taškelis! Senatvės tyloje suvokiu, kad, ko gero, toks gyvenimas, kurį pažinau, tėra tik užutekis, mažas taškelis Žmogaus žemėlapyje, bet apie tai mąstyti, o juo labiau atvirai kalbėti kažkodėl atrodo labai neprotinga. Manau, kad taip ne šiaip sau, nes žinom gi, kad jau seniai seniai poeto pasakyta, esą „visų dievų tėvą aš giedu“. Tokia didybė net savo šešėlyje bent ko nepriima. Tą dieną dienoraštyje parašiau:
   
    „Jaučiu, kad vis dažniau pradedu girtis. Fui, kaip negražu, bet tiesa atrodanti būtent taip – ar reikia save priminti, ar nereikia, ką užmirštu, ko - ne, o savęs niekuomet. Suvokiu, kad tai nieko gero nežada, bet  -o, dievuli! - išgyvenus tiek metų, kažkaip įtaigiau pajunti savo paties svorį. Į kurią pusę pažiūriu, suvokiu, kad ir plūduriuodamas per tiek metų įveiki nemenkus kelio atstumus. Gal todėl nereikėtų pernelyg savęs peikti ir nesikuklinti pasakius: o taip, protingas senis esu. Tai ne joks pasigyrimas. Mano galva, tai suvokimas, kad senatvė smegenų neskystina ir jų neišplauna, o tiesiog kilsteli į kitokį būties supratimą, kurio nevalia įveikti jaunystėje. Tai, sakyčiau, esminė priežastis, kad neretai jaunystė negeba suprasti senatvės. Ot, pasakyk jai, kad Pranucis išmoko kalbėtis  su... keliu, kad sutarė  su juo kartu rašyti dienoraštį, ir tuoj pat išgirsi, kaip į akis nusikvatoja:
„Uhuahua. Prajuokinai. Atrodo, kad niekuomet nebuvai net Palangoj, banaliausiam Lietuvos mieste. Jau nekalbu, kad niekad neesi matęs gyvo ir talentingo menininko. Po pakrantes vaikšto ir dūsauja tik idiotai, kurie vėliau apie tai dvasingai pasakoja prie arbatos ir yra visiški kūrybiniai impotentai.
Už perdėtą dvasingumą – tfu! “
    Ir praeis nedaug laiko, kaip į šitos, jau nužydėjusios jaunystės akis, vėl lyg atkartojant:
    „Uhuahua, uhuahua... tfu! „
      Dievas gi siunčia senatvę ne todėl, kad žmogus kvailėtų ar žinotų priartėjusią mirties valandą. Senatvė, kad pramoktume kitokios būties abėcėlę. Ji ne lyg prieangis kito pasaulio, kuriame išgirsti pirmuosius tau sakomus jo supratimus. Šiame pasaulyje kalbančių daugiau- kalba kelias, akmuo, kalba kelmas... “
   
    Beje, prie šio užrašo taikiausi pridėti dar vieną. Su keliu sutarę, kad jis nepyks ir nebars, jeigu jį pavadinsiu vieškeliu. O pavadinti taip tenka atrodytų irgi dėl nereikšmingos priežasties. Smegenyse ir klausoje užkliūva kreipinys. Kai tik reikia kreiptis pašaukiant, sakysim, „ ateik, kely“ ar panašiai, kažkas viduje suurzgia, suburzgia. Atrodo, kad darau darbą, kuris kažkuo užgaulus ir pirmiausia jam, keliui. Kodėl?  Galbūt senatvę irgi gelia skaudūs atsiminimai, kad galėjome bent žodyje būti geresni, jautresni. O gal todėl, kad toks  kreipimasis į kelią retenybė? Neskamba? Štai ir lieka  dienoraštyje neparašytas paaiškinimas, kodėl vengiu šio kreipinio. Kelias yra Kelias. Jis reiškia ir sveria daugiau negu kelelis ar vieškelis su vieškelėliais. Taigi, Nepyk, kely. Tai labai vyriškai skamba ir ne tavo kaltė, kad prie jo nepripratinome savo ausų. Ir ne jaunystės kaltė, kad jai lengviau ir smagiau nusikvatoti, negu stabtelėjus suklusti ir pagalvoti, kaip gi atsitinka, kad vieniems  net keliai su kelmais prakalba, o man štai...

  (Iš „Tada, kai buvome“)
2010-01-08 11:24

13

http://kks.lcn.lt/old/skersvejis2003/asilas.jpg
                       
:flag:  :writing:  :flag:
Tada, kai buvome (12)                                     

                                         VADINO ASILU
   
      Rytais iš Vidinio nelaukdavau blogos nuotaikos. Pakildavo kaip saulutė ir netgi kai jos nebūdavo danguje, pasišildydavau prie jo. Šviesa irgi, regis, apglėbdavo ištuštėjusį vienkiemio kiemą, prie jo prigludusį seną tėvulio sodą, apaugusį pušynu kalnelį, išdžiuvusią Ūso balą. Mokėjo Vidinis pasidžiaugti prisikėlimu, išeiti į dieną arba, kaip sakydavo, į jos gyvastį. Bet šis rytas toks, kad pradėjęs su juo kalbėtis, net savęs nepažinau.  Nemanau, kad tobulai užrašau į dienoraštį, kas panorėta. Gali būti, kad šio įrašo svarbos netgi nesuprantu.  Visi, neišskiriant manęs su Vidiniu, abejojame, ar jis tikras, bet pasakyti, kad - ne irgi niekas nepasakom, Tyliai dairomės ir laukiame, kas atsitiks ryt, poryt. Bet visi sutariame, kad tokiems dalykams dienoraščiai negali užversti  puslapių.
                                    *****
VIDINIS.
Sapnai man būna Dievo dovana,
O šiąnakt išgirdau, kaip asilu vadina.


Nejau?
Bet kai kita būtis
Į prieangio duris taip spirias
Nepyk, net jeigu Dievas asilu vadina.

VIDINIS
Aš nesakau, kad jis.
Sapnų pasauliai margesni,
O dvasingumo ten daugiau.
Net pagalvoju- o! žmogau,
Kodėl tokia blanki mintis
Po tavo galvą vaikšto –
Kiek daug ten mokslo, patirties
Bet pasakyk, ką turim pas save iš ten?
Matyt, todėl ir išgirdau, kad asilas.
Bet jeigu aš, tai ir vis mes ilgaausiai.


Na jau? Visi?
Gal prisivalgęs daug buvai?
Sapnai apsunkusių nemėgsta.

VIDINIS
Na, neklajok!
Man regisi, kad šitaip šaukė miestas.
O Dieve! Jeigu tai tiesa
Jo vardą numanau.
Tuomet ir asilo garbė
Į Jėzų Kristų rodo.


Oho!
Bet gal, Vidini, patylėk.
Išties, kai beldžiasi būtis kita,
Net ir sapnuot nemokam.
Gyvenimu prišiukšliname Dievo langus
Tai nors sapnuos nebūkim asilais.
       
          Supyko, oi supyko ant manęs Vidinis
          Išgirdęs šitaip kalbant jam žodžius -
          Dienoraštį iš rankų ėmė
          Ir liepė atsibust -
          Esą, ne jis sapnuoja,
          Aš sapnuoju.
          Ir nesvarbu, kad atmerktom akim.
          Ir kaip jaunystėje,
          Aukštai pakėlęs galvą,
          Ištiesęs ranką,
          Žvelgdamas tolyn:

VIDINIS
Žiūrėk! Tai asilas.
Ant jo ne tu, ne aš,
O Jėzus Kristus joja.
Nulenki galvą ir matyk -
Antai, Jeruzalė išėjusi,
Žolynais kelią kloja...


Betgi žinai –
Ne asilo išėjo pasitikt.

VIDINIS
Žegnokis, Pranuci,
Ir asilu kaip kryžium,
Kol šitaip neištiks -
Dar vis pagonys esam...
Aš nežinau, kodėl
Lietuvoje bažnyčios
Šventų dalykų negeba priimt.
Bet atsimink- iš kur atėjo būti Vilnius?


Atsimenu, Vidini,
Ir, prašau, neniršk –
Greit tavo sapnas užsimirš,
Nes jis - ne kunigaikščio Gedimino.
Jo niekas net vilku nepavadino.
Tiesiog girdėjo -
Staugia Geležinis Vilkas
Šimtais kitų vilkų
Tave gi asilu sapne vadina
Juk taip?

VIDINIS;
Ir taip, ir – ne.
Tas miestas
Kaip Jeruzalė – yra!
Bet reikia asilo, kaip Kristui
Kad įjot galėtum...
Bet asilas nejaugi aš?
O Viešpatie, atleisk!
O asile
Tu man  sunkesnis negu kryžius.
Širdis nepriima tavęs.
Pagonis dar esu,
Pagonis, Dieve...
.
          Ir paėmė  Vidinis žvakę
          Ir  ryto šviesoje ilgai ji degė
          Ir nežinojau, ką jam pasakyti
          Jeigu tiki dar vis sapnais
          Jeigu  tiki jų išmintim
          Ir Lizdeika,
          Ir Vilnium.
...............................................................
...............................................................
(Iš „Tada, kai buvome“)
2010-01-09 20:01

14

http://img2.photographersdirect.com/img/27808/wm/pd2267977.jpg

:rofl:  :writing:  :writing:
:mad:  :writing:  :writing:

Dar vienas asilas 
        (tęsinys)

VIDINIS
Senokai jau Jeruzalę miniu,
Bet taip - lyg vardo nežinočiau.
Girdžiu, kaip sieloj aikteli kažkas
Ir man gražu,
Kad toliuose į požemius
Griaustinis aidi.
Žinojau juk, žinojau -
Būtinai ateis diena
Ir mes išgirsime,
Kaip skamba miestas,
Nuėjęs būti po žeme.
Varde – trys  skiemenys,
Juose- devynios raidės.
Galėtum  spėti...


Bene nebus jo vardas Raigardas? -             
         
            Tariu
            Ir ausyse, užkimus tyluma
            Atsiveria girdėti
            Kažką nepaprasto ir įstabaus.
            Bet reikia laiko,
            Reikia dar kažko,
            Kad sugebėčiau patikėti
            Šventovėmis, dievais
            Ir atsivėrusiais minty vaizdais,
            Kurie lyg buvę
            Ir namo sugrįžti nori.             
            Vidinis  krūpteli,
            Išgirdęs miesto vardą
            Ir, bučiniu prilietęs žandą atsargiai,
            Lyg verkia, džiaugiasi, lyg bara:

VIDINIS
O nuovoka, palaiminta pabūk!
Maniau, kad liksiu vienas
Ten svetimas tarp svetimų,
Bet – ne,
Dar vieną asilą suranda Dievas
Ir... še, Vidini, būkite kartu.

          Ir pažvelgė akim giliom
          Į veidą man -
          Gal rauksiuosi, gal kaip?
          Po valandėlės taip: 

VIDINIS
Kaip nori, Pranai, pyk, nepyk,
Bet čia ir vėl kalbu
Lyg rankoj Bibliją laikyčiau -
Ne vienas, kaip anksčiau sakiau -
Du asilai su Kristumi
Jeruzalėn įėjo.
Ir tas, kuris dar neužsėstas,
Man į tave labiausiai panašus.
Teisingai ištarei to miesto vardą.
Tai Raigardas.
Ne pirmąkart girdėjau,
Kalbant jį sapne,
Bet kad vadintų asilu?...
O ne! Nebuvo taip.


Ir man belieka pasakyti „ačiū“‚
Bet tik ne Raigardui, o tau.
Matyt, taip reikia, kad panašūs
Į Kristaus asilus abu.
Bet ką toliau darysim, kai tokie?

VIDINIS
Dar pasiruošime tvirčiau
Į Raigardą -
Savo Jeruzalę įeiti.
O abejonių, žinoma, kad daug.
Galbūt net Kristus nepadės -
Marijos žemėj, Lietuvoj,
Kvailiai ir asilai
Ne lyg dvyniai
Ir vertę jų svarstyklės
Lygsvaroje laiko.


Jaučiu, kad tavo sapnas iškentėtas.
Net jeigu asilu nebūčiau -
Tavęs į žygį vieno neišleisčiau.
O būti juo,
Kai jis prie Kristaus.
Man nemenka garbė. 
Betgi sakai, jog abejoji
Kad padės.
Iš kur tikėtis paramos?
Kas asilus pro Raigardo vartus įves?
Tik nekalbėk –
Gal kunigaikštis Gediminas
Ar net žynys jo Lizdeika.

(Iš „Tada, kai buvome“)
2010-01-11 07:50
 
Komentaras:
2010-01-12 15:57 pabiruogė 
Tik dadar jus suradau.Pritariu ,,Čia ne aš" Ačiū.

2010-01-12 14:07 Saša 
Sunku man. Galiu tik asilu triačiu tavo pabūti...
Taip rašai, kad griebia už širdies. Aš patylėsiu, nes nežinau ką pasakyti - atleisk.

2010-01-11 21:40 Čia ne aš 
Man sunku apsakyti... Tokia maža pasijuntu, Jus, Pranai, paskaičiusi.

2010-01-11 15:48 agricola 
nu kaip Mickevičius ar Baironas rašai

2010-01-11 10:37 Dalija Kiliesiene 
Malonu skaityti, o dar Raigardą priminė...

2010-01-11 08:22 Selveriūtė 
Kaip didinga, kaip gražu. Skaitau ir atsiplėšti negaliu.

15

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lt/8/85/Ciurlionis-Raigardas.jpeg

:writing:  :writing:  :mybb:
Tada, kai buvome(14)
               
                                    Praskleidžiant paslaptį...   

Ir štai atsitinka taip, jog mudu su Vidiniu vienu metu suprantame, kad reikia suklusti ir patylėti. Vidinis pūstelėjo ryto šviesoje degančią žvakę. Atsidusau jau jai užgesus ir suvokęs,  kad tie lengvi žodžiai, kurie burnoje dūzgė kaip bičių avelis, dabar apsunko- poezija vėl perėjo į prozą , bet tai kartu reiškė, kad sulėtėjęs širdies ritmas daugiau veiklos perleido  smegenims. Tai, kas buvo pasakyta širdimi, reikėjo perklausyti ir sukramtyti, sulipdant į atomą esmę.         
     - Taip, - pasakė sau - ne sau Vidinis, atitraukdamas varno Goliaus dovanotą plunksną nuo dienoraščio ir slėpdamas ją aprangoje, aplipusioje kišenėmis. Jų  daugiau negu reikia, bet Vininis šventai tiki, kad bet kokia atsarga gėdos nedaro. Tiesa sakant, kišenės jį net puošia. Nepastebėjau, kaip toks pomėgis atsiradęs, nors gerai prisimenu jo skurdą  nuo batų lig kepurės. Aprangoje daugiau skylių ir lopų, negu išlikusio pirminio audeklo.
    - Taip, - atsiliepiu tuo pačiu žodeliu, - pasikalbėjome ir su Jeruzale, ir su Raigardu. Belieka palaukti, kada iš kibirkšties įsiplieks ugnis, gaisras. Ne, ne, nemanyk, Vidini, kad paistau apie revoliuciją. Suprantu, kaip labai mums reikalingos nors bent kiek didesnės galimybės sugrąžinti į saulės šviesą, kas mums priklauso.
     Vidinis suvokė, apie ką kalbu, bet atsakyti neskubėjo, manė, kad  garsiau apie tai kalbėti dar anksti. Tačiau vis dėlto, kalbėjome rūpimo reikalo linkme, bet lyg išlaikydami paslaptį.     
     - Manau, jog sapną ir net nuojautas reikia suprasti, kaip signalą, kad jiems pasisekė.
     - Tai jau signalas iš ten - iš Astės,  Ypatos, ponios Citatos, Tomo Vaisietos, viso karietos ekipažo,- regis bent truputį  buvo ryžtingesnis Vidinis. - Ir jeigu tikrai taip, ačiū dievuliui, kad sugebame netriukšmauti dėl nežinia kur dingusios karietos. Maniau, kad tauta jos greitai pasiges, o, pasirodo, kad – ne. Nėra ir nereikia. Bet kol kas dar - ša, dar - ša. Kaip iš tikrųjų jiems sekasi, per anksti kalbėti.
     - Betgi sutarėme, kad sėkmės atvejų bus pasiųsti stebuklai. Ar –ne? Net nekalbu apie tavo sapną. Atsimink, ką tik buvusį mano kalbėjimą su tavimi. Jis kaip iš Bairono ar Adomo Mickevičiaus lūpų. Ar ne stebuklas? O kaip jis atrodo dabar? Stebuklas baigėsi, poeziją išnyko, tačiau žinia apie ją išlieka. Tiesiog privalome tikėti, kad  Astės kelionė pasiekė tikslą.
    - Tikėkime, Pranuci, kaip įmanydami geriau, bet neužmiršdami abejoti. Atrodo, lig šiol mums tai pavyko. Tylėjome taip kantriai, kad atrodė, jog patys užmiršome, kad mums bent kiek rūpi Astė ir jos komanda. Net tave žmonės liovėsi vadinti vežėju.
     Tai buvo pirmas atviresnis pašnekesys po to, kai Astė, perėmusi iš manęs karietos vadžias, išvažiavo nežinia kur. Iš tikrųjų, tas „nežinia kur“,  buvo įvyniotas tyloje, laukiant pasirodant pirmųjų stebuklų. Dabar jie lyg yra, ir visgi nepalieka abejonė - ar tikrai? Burnos, įpratintos tylėti, pasiruošusiuos užsičiaupti tuoj pat, bet nuotaika jau buvo kitokia, atrodė, kad galime it kaimo bernai, apglėbti per pečius ir uždainuoti kaip seniai seniai. Suvokėme, kad jeigu Astei  pasisektų stabtelėti bent ties Raigardo miesto vartais, pasaulis pradėtų eiti iš proto ir tai prasidėtų nuo mudviejų su Vidinių, pasirodžiusių su tokia žinia apie surastą kelią į Raigardą. Mes jos laukiame, jos bijojome ir tai teisinga, nes žinome, kad pirmiausia kelią pastos bažnyčia. Suprantu, kad baimės akys didelės, bet kitaip ji negali pasielgti ir todėl jos priešišką nusiteikimą priimame su pagarba, melsdamiesi prie jos pačios altorių, kad Raigardas miestas sugrįžtų atgal.
     - O kada tai prasidėjo, a? Ir nuo, ko.. a?- panūdo pasidairyti Vidinis. – Nuo amžinybės. Jau buvau beprarandąs viltį, kad kažkas atsiras pozityvaus mūsų laukime.         
     - Betgi, dėde Vidini, tai prasidėjo ne nuo amžinybės. Prasidėjo nuo tada, kai su dzieduliu išgirdote pasaką, - atsilipė Šventoji.
     - Ha, ha, ha! Štai kokie esam konspiratoriai, a?- nelaukdamas linksmai atsiliepė jai Vidinis. Iš tiesų, nuo savęs žmogus negali pabėgti. Ir neatsitiktai tu - mūsų Šventoji. Kaip gerai, kad esi. Bet kodėl sakai, kad tai pasaka? Niekuomet netikėjau, kad tai pasakai. Nie-kuo-met! Klausk dangų, klausk pragarą  ar dziedulį. Jis tai netgi geriau žino.
     - Taip, Šventoji, dėdė Vidinis niekuomet tuo netikėjo. Ne todėl, kad nuovokesnis. Jam geriau pasisekė. Buvo susitikęs tą moterį. Todėl nesunkiai ir mane įtikino, kad tai nei pasaka, nei legenda, nei sakmė. Ir prašau –panašu, kad greitai lenksimės tiems, kas mudu šauks  asilais,- pasakiau ir pridūriau, - žinoma, Kristaus.
     - Tuomet manęs čia nebuvo. Net ir tos karietos, kuria Astė išvažiavo, irgi nebuvo. Taip užrašyta. Tik pagal užrašus ir sakau, kaip atrodęs tas tada.
    Susižvalgėme su Vidiniu ir tylėdami išsiėmėme varno Goliaus plunksnas. Mintyse bandžiau atsiminti jau neartimą įvykį, bet kai sužinau, kad jie kažkada vežioti „Dženės“ karieta, atlyžtu, nes suprantu, kad toji atmintis praryta amnezijos. Šis nutikimas irgi iš tų laikų, kai lepinomės „Dženės“ kelionėmis, bet jai sudužus, jis išliko kai kuriuose užrašuose, kurie atsiradę  knygos – segtuvo valdoje. Jau atverčiau ir dienoraštį, kad iš Šventosios, pasak atsiradusio žargono, priimtume gimdymą. Varno plunksnos ar jų rašalas neįtikėtinai greitas – užrašydavo tekstus, nepraleisdamos nė žodelio, nepaisant kaip greitai būtų perskaitomi. Bet ūmai Vidinis:
     - Ne, ne! Dar ne laikas! Aš ne kunigaikštis Gediminas, kad mano sapnas pildytųsi ir, beje, kuris iš mūsų galėtumei prilygti jo žynio Lizdeikos gebėjimas perskaityti sapnų turinį. Ne, ne! Dar ne laikas! Nesame tikri, ar išeidami iš paslapties, nepakenksime Astės kelionei. Dieve saugok! Betgi, ponai, šitokio prašymo ir Dievas nenorės išgirsti. Nemanykime, kad jis galėtų pasielgti  kitaip, negu bažnyčia.
     Vėl tyla, bet po triukšmingo Vidinio išpuolio, ji atrodo ypatingesne. Jaučiu, kaip spengia, bet ne ausyse, o aukščiau, viršugalvyje.
     - Bet jeigu taikotės į galingą aštuoniasdešimties metų storumo dienoraštį, tai pradedu abejoti. Dėde Vidini, dzieduli, juk taikotės? O bažnyčia irgi dar ne Dievas. Dar ne Dievas,- ryžtingai ir netikėtai pareiškė nuomonę Šventoji. Bet tyla dėl to tik gilėjo, daiktai tolo, darėsi nepasiekiami, bet... atsiprašau. Ne visi daiktai taip. Matau, kaip priešingai jiems, prie mūsų artėja žvakė. Ir: 
         
               Prisiliečiu prie žvakės -
               Žvakė dega.
               Ir vėl jaučiu, kaip burnoje
               It  paukštis stebuklingas šneka,
                Vėl žodžiai bitėmis
                Kaip avilys sudūgzta.
                       

Vidini, leisk man žodį tart -
Nesidairyk, kuomet ir pats esi stebuklas...
Kvailai atrodo
Šviesoje uždegti žvakę,
Bet kaip be jos?
Mačiau, kaip jos ugny
Drugeliai dega,
Atskidę iš tamsos.
Negi ir mes iš jų pasaulio?
Bet jeigu net ir taip -
Jau laikas pasakyt
Kuo esame
Net būdami Savy
   
VIDINIS:
Skaityk, Šventoji
Juk Biblijos esi
Paskutinioji
Šešiasdešimt septinta knyga.
Ir nesvarbu,  kad tai  kol kas
Težinome tik mes...

(Iš “Tada, kai buvome“)

16

:flag:  :writing:  :writing:
Tada, kai buvome (15)

                             Kur, Raigardai, kur tu?
          Net nepastebėjome, kai prie mūsų trijulės  - Šventosios, Vidinio ir manęs - prisiglaudė Vaidinimas. Paprastai nebūdavo tylus ir, atėjus jam, tekdavo ir visiems kitiems sukrusti. Dabar buvo lyg atilsio valandėlė.
    - Tai va kaip, - pasakė, nieko nepasakydamas, bet jam reikėjo, kad žinotume, kad ir jis čia. - Nepykite, ponai, kad lyg šiol kaip vėjo botagėlis. Tačiau reikalai susitvarkė taip, kad pasilieku pas jus, nenorėdamas suspėti visur. Pastovi būstinė - čia, kur jūs. Net nežinau, kodėl toks ryžtas atsiradęs, bet tai savo valia, taigi, būsiu čia. Daug darbų laukia, labai daug.
    - Mūsų nepaisyk. O darbų ir be tų, kurių laukiam, jau pakankamai daug.
    - Suprantu. Ir tai teisybė, - paslaugus buvo Vaidinimas ir paprašė leisti jam paskaityti kartu su Šventąja.
    - Betgi...
    -Taip, taip, nežinau kokius raštus perskaitys Šventoji, bet žinau, kad kelionė į Raigardą prasideda. Patikėkite, kad improvizuoti tai, kas bus, yra sunkiau, negu tai, kas buvo. Manau, kad apie Raigardą jau dabar reikia pasakyti štai ką. Atsiprašau, bet privalau tai padaryti. Suprantu, kad mane žiniomis aplenkėti, bet...

VAIDINIMAS
Išėjo Raigardas...
Na, o kodėl?
Kai rytas kėlėsi
Jau jo nebuvo.
Tik po žeme giliai
Dar skambtelėjo jo varpai
Ir tyluma
Su lyguma
Užklojo miesto kelią.
Nei vieno mūro,
Net akmens nepasiliko.
Išėjo visas - didelis, gražus.
Su gatvėmis ir jų namais,
Su pilimi ir bokštais,
Aikštėm ir kiemais,
Su turgumi, su siena.
Netgi su kapais...

          Tai netikėta buvo
          Man, Vidiniui...
          Šventoji irgi po minutės tyloje,
          Nustebus ir baugi,
          Kad nesuklystų, tarus žodį.     
         

ŠVENTOJI
O, ačiū!
Kaip jis išėjęs, niekas neparašė.
Dėkokime Vaidinimui,
Kad siekia išėjimo pradžią,
Minėdamas tą naktį.
Galbūt lemtis padės atsekti
Ir priežastis.
Juk buvo miestas,
Miestas buvo
Ir va - ne lyg į kapą,
Be pėdsakų, be atmintis.
Ir jeigu dievas nepadės,
Tai pasakykite, kuo dar tikėti.

VAIDINIMAS
Tikėjimas – šaunus dalykas.
Ir melą tartum duoną raiko.
Nuo Kažkada praėjo aibės laiko,
Bet skambina dar Raigardo varpai.
Aš jau bandžiau ieškoti moteriškės,
Galėjusios ištraukti miestą
Iš tamsos gelmių.

ŠVENTOJI.
O, neskubėk! Labai prašau.
Šie užrašai jau knygose yra.
Nebus sunku
Juos perskaityt kartu.
Bet ką galėtum pasakyti apie pradžią?
Kai ji gera
Ir pabaiga nenori būt blogesnė.
Kodėl išėjo Kažkada
Į nežinią garbingas miestas?
         
VAIDINIMAS:
Tai tiek ir liko jo.
Tik klaust – kodėl?
Deja, pas ką paklausti?
Išėjo vyrai, moterys, vaikai.
Visa gyvybė -
Katės, šunys, tarakonai..
Ir visą tai, ką Raigardas
Tarp savo sienų laikęs.
Turėjęs būt labai galingas tas,
Kas miestą šitaipo prakeikęs.
Sunku tikėt, kad jis
Pateko Dievui į rankas,
Nes kelias jo
Net kryžiais nežymėtas.
Tačiau kad jis yra,
Taip pat netenka abejoti.

          Ir jautėsi, kaip sieloje gražiai
          Suvirpo pakalbėt Vidinis.
          Daug būta nuogirdų,
          Vilčių, spėlionių,
          Net netikėjimo -
          Esą, tai legenda, sakmė,
          Poetų išmonė,
          Bobulių pasakos vaikams.
          Nebūna taip, kad miestai dingę
          Paliktų žemę be pėdų.
   

VIDINIS
O taip! O taip!
Kad Raigardas yra
Neverta, ponai, abejoti.
Daug metų vaikščioju žeme
Ir visąlaik jaučiau po kojom,
Kaip kalba, prašo,
Kad išgirstum jį.
         
          Nutilo it pritrūkęs kvapo,
          Bet tik akimirkai,
          Kad šnabždesy ištart žodžius,
          Kurie į širdį skaudžiai kąstų.
          Vidini, klok!
          Aš juos žinau.         
          Esi su jais teisus.

             
VIDINIS       
Deja, deja
Pagonis Lizdeika
Netgi daugiau, negu bažnyčia.
Be jos galėjo pasakyti drąsiai:
- O Gediminai kunigaikšti,
Trakus palikęs,
Sostinę įkursi čia.
Kur Šventaragio slėnyje
Ant aukšto kalno
Geležinį vilką sapnavai.
Ir - ką?
Gal kam tai pasaka,
Sakmė graži
Ar legenda,
O Vilnius, sapnuose vilku išstaugtas
Dabar turėtų pats vilku sukaukt:
- Kur, Raigardai,
Kur tu?

(Iš „Tada, kai buvome“)
2010-01-18 00:31

17

:writing:

Raigardai, kur tu?
XVI (tęsinys)

          Aš nelabai žinojau,
          Kam Vidiniui reikia
          Minėt Lizdeiką, Gedimino žynį
          Ir palinkėt, kad  Vilnius staugt vilku:
          - Kur tu, o Raigardai,
          Kur tu?


Ar manote, kad bus geriau,
Jei šauksim tų, kas neateis?
Ar Šventaragio slėny kursim ugnį,
Kaip mūsų protėvių laikais?
Aš suprantu, kaip Raigardui krūtinę sopa,
Bet ten įeiti daug sunkiau,
Negu įėjom į Europą –
Nei ji, nei Dievas nepadės,
Todėl ir Šventaragyje ugnis užgesus,
Dangaus altoriais užpusta.
Betgi sakau, kam mums kalbėti apie tuos,
Kurie padėti neatesi.
Ir Lizdeika, deja,
Ir kunigaikštis Gediminas.

VIDINIS
Vaidinimai, nepyk,
Kad sutrukdžiau tau šnektą.
Juk nežinau, kodėl ir kaip
Sapnai į žmogų miegantį ateina.
Ir, regis, niekuomet,
Kai jis atmerktomis akim...
Kalbėk, prašau –
Mes turim šventą teisę
Savuosius protėvius atmint
Net jeigu būtų kryžiumi teisti.
Ir į mane sapnai galingai beldžias,
Net  pamanau,
Kad jie dalelė pelenų
Iš slėnio Vilniuj prie Neries,
Kur laužuose pirmieji kunigaikščiai degė –
Kiek jų ten
Irgi niekas jau nepasakys, 
Galbūt todėl ir žody ŠVENTARAGIS
Man telpa dar nesužinota
Mūsų praeitis.

          Ir vėl pritilome it musę kandę.
          Daug žemėj turtų,
          Bet didžiausias jų -
          Surast ir pamatyti,
          Ką praradę,
          Savo istorijos būty.
       
VIDINIS
Kalbėk, Vaidinimai.
Man laiko dar užteks
Ir pelenais įkurti ugnį,       
Nes jau nereikia eit – pareit.
Esu, kur reikia būti.

VAIDINIMAS
Tada dar,
Kai išėjo miestas,
Pakilo vandenys labai aukšti.
Lyg pridengė, kad pėsčias neateitų.
Bet paukščiai skraidė, netikėdami akim -
Žiū, vandenynas plaukia, maudosi,
Lyg Nojaus potvynis
Šį kraštą nuodėme žegnoja.
Ir nematysi, kas ir kaip
Po miesto kojom -
Versmės gerklė gili,
Ar pragaras atėjęs
Ugnimi liepsnoja.
     

Iš kur, o Viešpatie,
Tokia žinia?

VAIDINIMAS
Taip Jums kalbu
Iš varno Goliaus žodžių.
Bet leidus jam.
Jis iki šiol ieškoti nesiliovė
Erelio lizdo, kuriame
Kadaise rastas Lizdeika.

VIDINIS
Ką tu sakai, Vaidinimai?
Su juo pažįstami seniai...
Su varnu Goliu it vienoj draugėj.

AŠ.
Labai seniai,
Ir niekuomet, o niekuomet
Mums nekalbėjęs,
Kad jam parūpo Lizdeika...
Ką - Lizdeika?
Net lizdas, kuriame jis rastas.

          Suspirgo ausyse kažkas.
          Ir sielą gėlė -
          Nesinorėjo patikėt.
          Vaidinimas nutilo.
          Aš tylėjau.
          Burnoj Vidinio
          Žodžių irgi nebeliko.
          Ir šitoje tyloj
          Šventoji sukuždėjo

ŠVENTOJI
Tai labai vyriška - ne viską
Net draugėje tuoj pat sakyt,
Nes būna, ir tiesoj ištartas žodis
Pavirsta akmenim 
Ir gali būti, kad savan lizde
Ir varnas Golius žmogų radęs.
Galėjo vardas būt jo Lizdeika
Bet argi būtina, kad taip?
O varnai Goliau,
Būk laimingas savo kelyje
Aš su tavim
Ir meilėje, ir ilgesyj.
         
          Subruzdo kiek...
          Kažką pakrapštė savyje
          Ir uždainavo angelas, ar dievas.
          Ar dar kažkas.
          Bet  ne! Tai ji pati, šventa knyga:

ŠVENTOJI (dainuoja):
Netikėt negali -
Mano namas prie kelio.
Čia ateina pabūti
Pasauliai visi.
Oi aukštai, oi aukštai
Skraido mylimas varnas,
Jam dainuoja Šventoji knyga.

Man galbūt net nebus
Pasakyta čia būti
Plėšo vėjai likimais
Ir knygų lapus 
Bet tikiu, net žinau
Mano mylimas varnas
Apkabins ir dangum prisiglaus.

(Iš  „Tada, kai buvome“)
2010-01-19 00:11

18

:writing:  :writing:  :writing:       

                                                      Užmiršta respublikaXVII

     O kipše! kiek daug visko žmoguje sutelpa. Net nežinai – ko? Sukrauta irgi kaip sąvartyne. Bent taip atrodo, kalbant apie save. Kaip miela būtų, kad tą „viską“ sudėliotume, pasitelkus bent kiek didesnę tvarką. Bet ne, taip nėra, taip neatsitiks. Reikia ir reikės nuolat raustis, ieškoti, o netikėtai užkliuvus už užmiršto daikčiuko, vėlgi išslysta iš rankų pradėtas darbas, nes apčiupinėji netikėtai surastą.
     Man smagu ateiti prie Kelio,  atėjusio į sodybos kiemą, prisėsti ant pavartės akmens ir klausyti, kas būta. Čia atmintis atgyja, neretai atrodo, kad tas kelias vėl po mano kojomis ir laikrodžiai tiksi tą patį kažkada būtą laiką. Kartais čia ateinu užbaigti pradėtų dienoraštyje užrašų, tikėdamasis paramos, prisimenant ankstesnes keliones. Tą kartą ir jam, Keliui, ir sau skaičiau:
                                     
                              a) pirmi namai Lietuvoje
     Iki  jų buvo pora šimtų žingsnių. Gal net mažiau. Dabar, pasitikus Nemuną ir savotiškai jam pasimeldus, reikėjo atsigręžti ir eiti  pirmiausia iki tų namų, o paskui su Nemunu toliau ir toliau.
     - Tai, aida, žygiuojam, Vidini.
     - Neskubink. Žiūrėk kaip ramiai plaukia.
     Kelią pasirinkome tiesiai per lauką. Žemė dar nesušilusi ir žemumėlėse teliūškuoja didoki vandenys. Priėjus pirmuosius Lietuvos namus ir vėl apėmė keistas jausmas - atrodytu, argi svarbu, kas tas žmogus, įsikūręs pirmuoju numeriu Lietuvos panemunėje. Bet kur tau!. Jauti, kad tai svarbu ir labai norisi, kad tas žmogus šiltai tau pažiūrėtų į akis, paprašytų prisėsti, kad jis būtų geraširdis.
      Įdomu išgirsti ir jo žodžius, pasidairyti po jo gyvenimą.
      Iš štai tas Žmogus
      Pamatėme jį pro langą, užgulusį stalą alkūnėmis. Buvo susikaupęs. „Nuėjęs“ į save, savęspi. Greit suvokėme, kad  jis klausosi Šv. Mišių transliacijos ir Lenkijos. Tačiau įėjus į namus, tuoj išjungė radijo imtuvą ir sužiuro lyg klausdamas, kas tokie būsime ir ko čia ieškome. Buvo balandžio 20-oji ir tikintieji šventė antrąją Velykų dieną.
    - Lauke šalta, - pasakiau
    -  Kaip tėvai sakė- jeigu mūsų, rusų ir žydų Velykos susieina į vieną laiką, nei šilto pavasario, nei šiltos vasaros nelauk.
     - Bet mes sušilę. Prie Nemuno sušilome. Dabar norėtum  sužinoti, kaip gyvena  žmogus, kuris, kaip suprantame, Lietuvos pradžioje yra nr.1
      Žmogus buvo dzūkiškai iškalbus. Netrukus sužinojome, kad tai Vincas Kriaučiūnas, vienas ir  Varviškės kaimo senbuvių. Kitados kaimas buvo didelis, visas krūvon. O paskui... ar tai 1938 ar 39 metais išsimėtė po vienkiemius, po viensėdijas.. O miškas Varviškei ošia nuo seno, kaip kad Nemunas teka.

     - Viskas? -sukluso Kelias.
     - Na taip.
     - Ir nė žodžio apie respubliką.
     - Kieno? Kokią  respubliką?
     Kurį laiką Kelias tylėjo, matyt norėdamas kažką prisiminti. Bet neatrodė, kad tai turėtų būti linksmas atsiminimas, bet pasirodė, kad dar jam prireikė padainuoti.
                    Močiutė jau sena,
                    Tėvelis po žeme,
                    Jaunasis brolelis                   
                     Po Varviškę žuvo,

     padainavo ir:
          -Taigi. Būna, kai žiūri į knygą, o  matai špygą. Taip gali atsitikti ir su dienoraščiu. Parašyta  daug, bet... Ne, ne! Čia ne apie tave, Pranuci, su Vidiniu. Matėte, kaip Nemunas atplaukia iš Baltarusijos, maldą rašėte ir pasimeldėte, sužinojote, kur Lietuvos pradžia, o girdžiu, kad ir sodybos neužmiršote paieškoti,  nuo kur prasideda Lietuvos žmonių gyvenimai. Kur dabar Vincas Kriaučiūnas, tik spėti galime, bet labai, beje, tiksliai. Atspėdami. O Varvišės  kaimas, tas tiesa, jis senas. Nežinau, kodėl apie tai neužsimena Vaidinimas. Įtariu, kad ne kaip savo darbą išmano. Gal laiko pritrūko, bet te ateina  - noriu ir jam tai pasakyti.
     - Dabar?
     - Kad ir dabar. Kam laukti, jeigu nežinai, ko gali sulaukti.
     Pasirodžius Vaidinimui, kelias jam dar iš toliau:
     - Va, Pranucis ieško Varviškės respublikos. Sakau, kai šalia Vaidinimas, jis galėtų smagiau į ją parodyti.
     - Varviškė? Respubliką?- stabtelėjęs perklausė Vaidinimas.
     - Deja, nieko negaliu pakeisti savo nuomonėje. Įtariu, kad savo darbą blogai išmanote, pone.,- labai rimtai kalbėjo Kelias, atsimindamas ir Vidinį. Esą, irgi gero žodžio netarsiąs, - Žmogus užsiima poezija, o  Varviškė jo širdyje neprakalba., nutilusi. Va taip ir išnykstame, o paskui nesuvokiame, kodėl – be pėdsakų. Kaip Raigardo miestas. Liūdna, ponai, man apie tai kalbėti, bet juk reikia. Tą  darau ne savo malonumui, o kad taip nebūtų.
     Tuo laiku laimingiausias buvo Vidinis, kadangi Kelio priekaištų negirdėjo. O dienoraštyje pasiliko  užrašas.
     „Kelionėse po Lietuvą nepakanka skaičiuoti nueitus kilometrus. Ne ten, būdamas Varviškėje, sužinojau, kad  remiant Lenkijos vyriausybei, šiame piečiausiame  Lietuvos kampe, buvo suorganizuota Samorząd Warwiszki, neretai  Varviškės respublika vadinama.
      O, kaip negražiai mudu su Vaidinimu atrodėme Kelio akims. Bet tokie negražūs atrodėme ir savo akims. O ausyse lig šiol nenutyla jo žodžiai.
      -  Eikite, vyrai. Šiandien ir man nuotaiką sugedusi. Eikit, vyrai, Raigardo miesto ieškoti. O kelio klauskite, kad ir tuos, kurie žuvo nuo Varviškės respublikos razbaininkų. Eikit!
       Jautėme, kad geriausia, ką dabar  galime  padaryti, tai paklusti Kelio paliepimui. Už nugaros išgirdome ir vel dainuojant:
                    Močiutė jau sena,
                    Tėvelis po žeme

(Iš „Tada, kai buvome“)

19

NEĮRIKIUOTI Į BENDRĄ PASAKOJIMA

Tada, kai BUVOM... 

                                             4. PANAGĖS "PAŠINAS"

Jaučiu, kad vis dažniau pradedu girtis.
Fu, kaip negražu, bet reikia nereikia, ką užmirštu, ko - ne, o savęs niekuomet. Suvokiu, kad tai nieko gero nežada, bet, Dievulėliau, išgyvenus tiek metų, pajunti svorį ir kur pažiūriu, dažniausiai regiu save kelyje.
- Protingas senis, - menu, vėl pasigyriau, vos spėjo Kelias pasiprašyti į Dienoraštį, o aš kaip pat susivokiau: "prašom, Vieškeli, ateik ir būk."
Tuomet išgirdau:
- Nenori vadinti Keliu?
Nepasakiau, kodėl taip atsitiko. O užkliuvo kreipinys. Lig šiol jis man gerokai trukdo. Pasirodo, tuomet pirmą kartą panorau į jį kreiptis, sakydamas: "prašom, ateik, Kely, ir būk", bet kažkas viduje suurzgė, suburzgė. Neatrodė, kad padoru taip kreiptis - "Kely". Kur kas mieliau atrodė kreipiantis: "ateik ir būk, Vieškeli". Kiti siūlo į Kelią kreiptis mažybiniu Kelelio vardu ir visi kaip susitarę, esą, reikia vengti šio kreipinio, nes sudarko visą tekstą ar kalbą. Labai neskamba.
Betgi ar tai ne literatūrinis nusikaltimas? Kelias yra Kelias. Jis reiškia ir sveria daugiau negu kelelis ar vieškelis su vieškelėliais.
- Nepyk, - pasakiau, bet nuo šiol, kreipdamasis į tave, sakysiu, Kely. Tai labai vyriškai skamba ir ne tavo kaltė, kad prie jo nepripratinome savo ausų.

Praėjo kelios dienos, kai atsitiko toks, atrodytų, niekutis, niekam nejaukęs smegenų. Man per netrumpą gyvenimą - taip pat, tačiau šį kartą jis įsiėdė it pašinas panagėje, neleidęs nepaisyti nemalonaus skaudulio, tačiau pašalinti "pašiną" nesisekė. Atrodo, ir pirštas sukraujavo, o nedorėlis netgi įsitaisė giliau.
- Na ir ką bepadarysi, - pusbalsiu ištariau. - Negi ir vėl ramintis, esą, toks gyvenimas. Su pašinais panagėse jis man nereikalingas. Ne-rei-ka-lin-gas, - pusbalsiu įtikinėjau save. Ir jau ne pirmą sykį suvokiu, kad pasikalbėjimų su savimi reiškinys man darosi budingu saviraiškos padargu. Anksčiau tokie "pasikalbėjimai" pasilikdavo mintyse, tyloje, dabar vis dažniau išnyra į paviršių, į viešumą ir reikia dairytis, kad kas nenugirstų. Tačiau, deja, būna visaip. Šįkart lyg tyčia atsirado Vidinis.
- Ot, bjaurybė, pašinas panagėje užsikonservavo. Baru, pykstu, nors suvokiu, kaip kvailai atrodau, kuomet netikėtai išeinu iš savęs.
O Vidinis labai ramiai:
- Gal jau nesakyk NETIKĖTAI. Greit daugiau laiko praleisi kalbose su savimi, negu su bet kuo.
- Tau taip atrodo? Bet, deja, teisus. Pats pastebiu, kad taip anksčiau nebūdavo. Nebent per miegus. Bet ten, savyje, kažkas matyt yra. O! kaip labai noriu išnerši, išžvalgyti save, pamatyti, kas gi ten yra. Ne, neįtark, Vidini, kad apkvaitęs. Priešingai. Nemanau, kad toks protingas kada nors buvau.
- Protingas - neprotingas, bet kad ne toks, kaip anksčiau, tai iš tikrųjų, Pranuci, taip. Man net įdomu tave tokį stebėti.
- Stebėti?
- Taip, stebėti, - neskubino kalbos Vidinis. - Kai supranti, kad niekas be priežasties nenutinka, įdomu dairytis ir ieškoti, kur šuo pakastas.
- Ir kur? Suradai, kur jis pakastas?
- Man atrodo, kad mudviejų gyvenime jau nesunku atidžiau ir plačiau žvilgterėti į AŠ. Be ironijos, be išankstinio nusiteikimo ir bent susimąstyti, kažin ar užtektų Dievui begalybėje įžiebtų žvaigždžių, jeigu sumanytų kiekvienam žmogaus AŠ padovanoti po žvaigždę. Kartais pasijaučiu, kad esu ten, Savęspi. Ir tuomet atrodo, kad atsiveria irgi begalybė. Ten irgi aibė žvaigždžių ir viena Dievo dovanota žvaigždė tame pasaulyje nedaug ką keistų. O, Vidini, jeigu kuris iš mūsų sugebėtume savo AŠ išleisti į viešumą, į erdvę, į žmonių akis ir protus, tai supratimu, kad būtų reikšmingiau negu mirusio prisikėlimas. Galbūt net ir kategorija PRISIKĖLIMAS nebūtų reikalinga Nereikėtu Jėzui keltis iš mirties, matant ji ten, Savęspi.
- Neburnok. Matai, kas viršum galvos. Ne dangus, o gal paskutinioji diena. Pranai, pradedu tavęs bijoti. Visą laiką su tavimi nebuvo lengva, bet... Atleisk, dabar ypatingai sunku. Kai lauki, kad gal pailsėsiu, po truputį džiūsiu ir išdžiūsiu, aušiu ir ataušiu, o taip neatsitinka. Negi ir dangui prisieis rašyti malonės prašymus?
- Kad dangus trenktų į AŠ, jam irgi reikia gerai apsispręsti. Nekvailas ir žino, kad trenkia irgi į begalybę, trenkia į žmogaus Savęspi. Nemanau, kad tokį pasaulį galima sudaužyti. Net kuomet jis akims atrodo sudaužytas, vis dėlto tai nebūna tiesa. Tuomet ateina prisikėlimo metas. Ir mudu tą jau neblogai suvokiame.
Vėl tyla. Net ir nelaukiau, kad atsakys, o jam, matyt, irgi tai nerūpėjo. Bet pasakyti keli jo žodžiai vis dėlto buvo reikalingai.
- Tokios, deja, aplinkybės. Ne mes jų, o jos mudu susiieškojo. Ir ne tik mudu, - pasakė ir jau: - O su Vaidinimu apie tai esi kalbėjęs?
- Kodėl manai, kad apie tai su juo reikėtų kalbėti?
- Čia šiaip sau. Arba gal, kad neužmirštumei, jog yra mūsų kompanijoje. O jo valios apraiškos mūsų gyvenime akivaizdžios.
Parašė Pranas 15-10-2009 22:36:24

Komentarai
Skurdukas 16-10-2009 19:30:36
Rimti tavo skaitymai. Turėsiu skaityti iš ryto, kol dar galva dirba, Dabar net komentuoti negaliu
.

20

NEĖRIKIUOTI Į BENDRĄ KONTEKSTĄ

Tada, kai buvom... 
                                                           
                                  6. DOVANA PER SAPNĄ

Kiekviename žmoguje naivumo daugiau negu manome. Niekuomet galvoj nebuvo įkritusi mintis, kad beveik po dešimt metų galėčiau susitikti su sapno persona. Dabar, kai atvirai akis į akį susitikau su jo ekscelencija Laiku, kažkokia drumzlina lyg rudenio rūkas nuojauta žadino atmintį, bet jį, regis, buvo įslėgta giliai į smegenis ir išnirti jai į paviršių nebuvo lengva. Tačiau žinojau, jaučiau, kaip protinga būtų pakviesti jo eksce[b]lenciją į Dienoraštį. Nežinojau, kaip tai padaryti ir ryžtis nebuvo lengva. Gaudžiau kiekvieną jo pokalbio žodį su Šventąja, o savo kalbą irgi taisiau taip, kad pats pasiprašytų, kaip, pavyzdžiui, tai padarė ponas Kelias, tačiau neatrodė, kad Laikui mūsų darbas rūpi. Net tuomet, kai su Šventąja vardijome esybes, panorusias būti Dienoraštyje, jo ekscelencija dėmesio neparodė. Ir tada jau tiesiai- šviesiai:
- Atleiskite, jeigu pasirodytų, kad gobšus esu, bet nuoširdžiai tikiuosi, jog neatsisakysite savo buvimu praturtini mūsų Dienoraštį.
Ir tuomet:
- Ha -ha - ha ! - nusikvatojo Jo Ekscelencija. - O, senas lapinai! negi manai, kad šitokia forma sugebėsi įsprausti kyšį. Ne, ne ir dar kartą - ne! Nedaug belieka laukti iki sausio 29 d. Visai nedaug.
Ir tada atsiminiau. Viską. Iki kruopelės, lig menkiausio žodelio. Sapno persona išniro į smegenų paviršių ir žodžiai buvo aiškūs ir suprantami kaip tuomet, prieš daugiau, kaip devynetą metų.

- Dešimt metų! Ar girdi ir supranti? Dešimt metų tau teduodu. Daug ar mažai tiek, šiuo atveju jokios reikšmės neturi. Jie tavo valioje ir elkis su jais taip, kaip tau atrodo geriausia. Įsidėmėjai? Dešimt metų, Pranai.
- Bet kodėl tau juos prireikė suskaičiuoti? - buvo įdomu žinoti, o įžūlumo ir drąsos irgi nestokojo: - Neprašiau juk. Negi tai kerštas? Jeigu taip, tai kodėl, už ką? Nemanau, kad sužinojęs savo mirties valandą, žmogus gali patirti džiaugsmą. Prašau, padaryk taip, kad po sekundėlės užmirščiau, ką dabar pasakei.
- Dešimt metų, vežėjau. – nekeitė ryžtingos žodžių tarsenos sapno persona. - Tuoj nubusi ir pats pajausi, kad tavo prašymas neišgirstas. Įdomu bus matyti, kaip tą dešimtmetį gyvensi. Gali atsitikti, kad ateityje kiekvienam žmogui bus įdiegtas žinojimas jo mirties valandos. O kol kas... na, manykim, kad savo aplinkoje esi pirmas. Tik nepriimki tokios lemties kaip bausmės.
- Bet jau man šešiasdešimt vieneri. Dovanoji dar dešimtmetį. Argi tai bausmė? Dieve gink! Apie tai net kalbos negali būti. Tai labai daug. Ačiū. Bet man atrodo, kad absurdiška manyti, jog tie dovanojami metai mano sandaroje kažką geriau galėtų pakeisti. Jie tik dar labiau palenks prie žemės, dar labiau sutrumpins žingsnius, aptemdys akis. Tai juk gili senatvė, o ji visuomet turėjo ir turi savo nenumaldomą logiką, kurią visi gerai žinome. Turbūt iš tokios patirties ir posakis: aukščiau bambos neperšoksi. Kam stengtis švaistyti brangų turtą, kuris labiau reikalingas nelaimės ištiktiems jaunystėje.
- Nemanyk, kad jaunystėje nereikia mirti.
- Taip nedarau. Net manau, kad jos ten nemažiau kaip senatvėje. Todėl taip kalbu.
- Kalbėk, kalbėk... Man jau laikas išnykti. Minutę kitą dar pamiegok. Beje, atsikėlęs nepatingėki įsižiūrėti, kaip bunda sausio 29 - oji. Tada, prieš 61- nerius, irgi buvo sausis. Ir aušo 29-ji. Manau, žmogui būtų miela , jeigu jis atsimintų savo gimtadienį. Taigi, sveikinu tave, Pranai, su juo ir sulaukusiu tiek, kiek turi. Tas gi dešimtmetis, kuri dabar gauni gyvenimui, tebūnie mano dovana.
- Dovana, kurioje mirties valanda.
- Tai dovana, kurioje ne tik mirties valanda. Ne tik. Bet kas konkrečiai joje, pamatysime vėliau. Jeigu užmirštum, pasistengsiu priminti.

Nubudau. O galvoje šviesu. Širdyje neliko net suglumsimo, kuri sapne patyriau dėl padovanotų dar dešimt gyvenimui skirtų metų su juose įmontuota mirties data. Nesumirksėdamas žiūrėjau į lubas, kurios atrodė taip aukštai, kad galima buvo laukti iš ten patekančios saulės.
- Negi?- ūmai pašokau iš lovos. - Už ką? Už kokius nuopelnus tokia malonė? Ir, - o dangau! - nemanau, kad yra paliudijimai, kurie galėtų paneigti mano įsitikinimus, kad sapnais perduodamos dovanos, esą, ne dovanos. Sakiau ir sakysiu, kad jų vertė ypatingai didi.

Dabar, beveik praėjus susapnuotam laikui, aš jau žinojau, ko atsirado Jo Ekscelencija Laikas. Jis žinojo, kad taip atsitiks ir, nieko nesakęs, tik išdykusiai it sąmokslininkas mirktelėjo vieną akimi ir nepasakė nė žodžio.
- Taip, taip. Dabar atsiminiau, kad jūs jau seniai šitame Dienoraštyje. Beveik prieš dešimt metų kartu su sapnu atėjote. Manau, jie nebuvo tušti, nes kai girdžiu apie tuščią laiką, suprantu, kad jame gyveno tuščias žmogus ar žmonės.
- Ką ? Dešimt metų reikėjo, kad tokį trupinėlį, tokią frazę pagimdytumei,- gerai nesuvokusi apie ką kalbu, pašaipiai mestelėjo Šventoji.

Komentarai
Skurdukas 19-10-2009 07:28:22
Sunku, oi kaip sunku man tavo filosofijas suvirškinti. Nežinau, tai ir sapnai, ir dabartis, ir ateitis. Aš taip sudėtingai nesugebu mąstyti.. Man gaunasi tik pliurpaliukai... Matyt aš nė nepažengsiu toliau...
.


Вы здесь » Kūrybos oaze » TADA, KAI BUVOM » TADA kai buvom...