Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » TADA, KAI BUVOM » TADA kai buvom...


TADA kai buvom...

Сообщений 31 страница 35 из 35

31

Tada, kai buvome...
                         
                           17. PIRKIOJE SU S. STRUGU

     Jaučiau, kaip į mano sąmonę siunčiamos eilės ir maniau, kad siunčia Vidinis, bet po minutėlės kitos suabejojau - negi? Prie jo siuntų sąmonė įpratusi ir neprisimenu, kad atkakliau pasipriešintų, nesutikdama priimti. Dabar taip nebuvo. Smegenys įmestą mūzą tiesiog išspjaudavusios kaip nereikalingą ir tuoj pat paliepdavo užmiršti, kas parašyta. Tačiau pastangos įmesti posmus į mano sąmonę buvo akivaizdžios, nes po nepavykusių bandymų sekdavo kiti, kol pagaliau pajaučiau, kad, ko gero, gali užsilikti, nors nebuvau įsitikinęs, kad taip bus. Išnyko ir varnos, kurios, atrodė buvo sukritusios iš dangaus į akis. Kas ten jas taip sukėlė, net negalvojau - gal nuovargis, įspūdžių perteklius, nežinoma liga. Žmogaus psichika dar neišvaikščiota ir protui nevalia suvokti, kokios priežastys sukelia tokius regėjimus ir žmogaus dvasios būsenas. Suprantama, kad ir man tokie dalykai absoliučiai nesuvokiami ir lig šiol nebuvo nei noro, nei laiko pagalvoti, kodėl taip atsitinka. Man buvo lengviau patikėti, kad vis dėlto tai neatsitiktinumas, kad dvasia priima aplinkinio pasaulio įtaką ir savyje kažką sukuria savaip. Suprantu, kad tai kiemo dalykai, bet mano gyvenimui jie darosi vis reikšmingesni. Kol yra kiemas, žinai, kad jame esi reikalingas, o atmintis išlieka arba išeini jos ieškoti.
     Nepamačiau kaip, pasikėlęs iš lovos, atėjo Stasys Strugas. Sunkiai alsuodamas atsisėdo ant beržinio rąsto ir, nepasakęs ne žodelio, nunėrė galvą  žemyn.
     - Nepyk, Stasiau, - skubėjau teisintis, nežinodamas kaip. – Dėkokim Dzievuliui, kad viskas gerai: ir "amerikonka" sveika" ir rąstai sudėti, kaip norėta. Nepyk, brolau, - bet greit supratau, kad jis net nežino apie ką kalbu.
     - Nepagalvojau, kad taip galėtų atsitikti, - nepakelė galvos: - Tikrai nepagalvojau. Maniau, nagi juokauja Pranucis su Vidiniu. Dar, regis, nesuspėjo išeiti iš Melagio dienos. Kodėl gi man prie jų neprisidėjus? Pajuokausiu ir aš. Aha, sakote, kad vandenėlis? Žinoma, žinoma. Geriu ir galvoju, kad tikriausiai užsidegsiu, bet neišsiduosiu. Dzūkijoje svečią su vandeniu pasitikti? Atsiprašau! Kažin, ko ji, tokia Dzūkija verta? Na, ir... Oi,- sudejavo Strugas, - Sakė, net prašė Golius, kad šiandien nevažiuočiau. Arba tik į pavakarį.
     - Kas čia per draudimai? Ė, puiku, kad atvažiavai. Dabar sėdime kaip ponai ant beržinių rastų, o jeigu būtumei neatvažiavęs?
     - Nenorėk tokios gerovės. Oi, nenorėk. Visą gyvenimą šitos bjaurasties nekenčiau. Retkarčiais paimu stiliuką, kitą ir "ačiū", Stasys Strugas sotus. Ar kas gali patikėti, kad, deja, gali būti ir kitaip. Bent jau Stasys Strugas tikrai tuo netikėjo. Bet, Pranuci, būk žmogus ir pasakyk, kas man su tokiu savimi daryti?
     - Gerai, Stasiau... Bet eikime į pirkią. Ten ir pasakysiu, kas reikia daryti. Tu net neįsivaizduoji, kokia gausybė čia varnų buvo priskridusių. Net ir akis užplūdo.
     - Betgi jau ten buvom. Pirkion.
     - Tu dar nebuvai?
     - Tikrai? - suabejojo Stasys ir taip sunkiai kėlėsi lyg jam ant kupros būtų užmestas Puntukas. Vėl panašiai kaip anksčiau lindau po jo pažastimis, bet laikyti nereikėjo. Žingsniai Stasio buvo skaudūs, bet jau patikimai laikė galingą kūną. Tik retas, matyt, žmogus taip greitai gali atkusi ir pradėti gyvenimą iš naujo. Kiek tų dejonių ir savigraužos sieloje tai, žinoma, išskyrus save, nekas kitas negali sužinoti, bet žinau, kad man po tokios dozės saulutė kelias paras nepateka. Stasys eidamas nesidairė ir nešti galvą jam buvo lengviau, kuomet ji nukarusi, o akys beveik užmerktos. Norėjau, kad būtų žvalesnis, nes žinojau, kad dažnokai jį ištinkančios bėdos Stasys nepatirs. Tėvų namų durys iškirstos it milžinams vaikščioti - jos plačios, nors su "amerikonka" važiuok. Tokie radiniai Stasį nepaprastai džiugina. Juk net įsivaizduoti nemiela, kaip pasijaučia žmogus, atėjęs į svečius ir atsitrenkęs kakta ir šonkauliais į durų staktas. Durys atidarytos, atviros - įeik, sveteli, prašom, tačiau... gražus dangus, bet ne tau, Martynai. Tėvų namai tokio ydos neturėjo ir atėjusio žmogaus kiekvienas geras žodis apie juos man visuomet jautrus, mielas ir kažkodėl labai reikalingas. Atlapojau duris iki pabaigos:
     - Prašom. Tik, Stasiau, kojas kelk aukščiau. Mat, slenkstis dar nesupuvęs...
     - Slenkstį tikrai matau...
     - Tai irgi geriau, negu nieko nematytum.
     - Bet matau ne tik slenkstį. Palauk, Pranuci. Sakei, kad čia nebuvęs. Juk sakei, a?
     - Galiu pakartoti.
     Stasys Strugas susikaupė, sukluso, įdėmiai apvaikščiojo akimis virtuvę ir, paėmęs mane už peties, beveik prinešė prie stalo.
     - Sėsk. Čia sėsk, kur sakau, - pasakė ir koja arčiau prie užpakalio stumtelėjo suolą: - Ot taip, Pranuci. O sakai, kad čia nebuvau.- ir sėsdamasi: - Čia aš sėdėjau, o čia tavo tėvulis. Tai gal pakartok, kad Stasius čia nebuvęs. Tik neužmiršk, kad Melagio diena baigėsi vidurnaktyje. Beje, gerai atsimenu, kad skundeisi, jog Vidinis blogą eilėraštį į tavo sąmonę ar smegenis siunčia. Pradžios gal neprisiminčiau, bet pabaiga įsiminė. Ten, kalbant apie maldas, buvo pasakyta.
"Užgeso atminty –
Neatmenu net "Tėve mūsų,"
Bet ne todėl
Kad buvome prie rusų -

- Kausyk, Stasiau, ar tau varnos akyse nesirodo? Nepagalvok, ką nors blogo. Aš labai rimtai. Jau sakiau, kaip man buvo. Pilnos akys varnų.
- Klausyk toliau, - nepaisydamas mano žodžių paprašė ir vėl girdėjau:
Užgeso jos kuomet laisvi -
Prie arkikatedros,
Prie kunigų,
Prie Šv. Rašto,
Kuomet atrodė -
Dievas su tavim ir manimi,
O poteriai vienodi,
Kaip Landsbergio,
Taip ir Brazausko.

     Šoktelėjau iš užstalės, nes jau negalėjau nepatikėti, kad Stasys Strugas žino netgi daugiau; jau žino tai, ką dar tik noriu ir stengiuosi sužinoti - kas vyksta šiuose namuos? Kas vyksta šiame vienkiemyje ir ant Karlonų kalnelio, ir visuose Šklėriuose, net jų apylinkėse? O šiliniai! Kodėl jūs čia? Ir kodėl aš čia? Ir kodėl mes čia kartu? Ir Vidinis, ir varnas Golius, ir Šventoji... Kodėl mums visiem prireikia dar kartą pabandyti rašyti (šį kartą dienoraštį), kuomet jau tiek daug nesėkmių patirta?
     - Taip, Stasiau. Argi svarbu, jog nežinau, kad čia buvai. Svarbu, kad tu žinai, jog buvai. Sakyk, gal pameni, ar ant stalo tuomet butelis buvo?

KOMENTARAI:
Skurdukas 17-11-2009 22:56:00
Žinoma sunku komentuoti, bet jeigu rimtai tai beržas šveliams netinka. Tie medžiai kurie guldomi ant pamato galėtų būti ąžuoliniai, uosiniai ar bent pušiniai. Jie ilgai nesupūsta, beržas tuoj sutręšta. Paliktum su žieve per vasarą ir tik mėsai venzyti betiktų... Kad svečią prigirdei ir dar šaipaisi, tai varnas tau dar atskaitys pamokslą. Puiku.

daliuteisk 18-11-2009 04:49:11
„Bet, Pranuci, būk žmogus ir pasakyk, ką man su tokiu savim daryti?“
Ir aš jungiuosi prie Strugo ir bandysiu ieškoti atsakymo - dviese vis lengviau.

Vomas
Na negaliu juk aš pasakyti, kad žinau apie ką rašai.
Pasijuokiu, paglostau krūtinę,  tik nustebau, kad taip kovojantį
už blaivybę, mane prigirdei.... Patiko, kad Lanzbergį su Brazausku,
į šuns dienas išdėjai, bet komentare, negaliu rašyti, o beržą tikrai
galėtum pakeisti kitu medžiu. Tai ne statybų medis.
Viskas vykusiai tau gaunasi, o su tais eiliukais, kaip fainai skaitosi.
Varyk Pranculi, tau sekasi
.

32

Tada, kai buvome

                                         18. AČIŪ

     Išgirsta žinia, kad Vinco ir Stefanijos Karlonų namuose Stasys Strugas lankęsis anksčiau, buvo labai netikėta. Net neatrodė, kad mane galima tuo įtikinti, bet argumentai buvo neeiliniai. Stasys laisvai deklamavo eilėraštį, išgirstą man sėdint su tėvu prie virtuvės stalo. Dabar, esą, mes prie jo susėdę taip, kaip aną kartą. Tikrai žinojau, kad sėdžiu kaip tada, tėvas irgi - kaip tada. Kažkodėl negebėjau atsiminti, ar kas nors sėdėjo vietoje, kur dabar atsisėdo Stasys Strugas. Bet kas gali tai žinoti geriau, jeigu ne jis pats?
     Kažką kalbėdamas vaikščiojau šen ten ir atgal, zujau, ieškojau spintelėse,
stalčiuose, ėjau į kamarą ir greit išmušė minutėlė, kaip apžvelgęs paruoštą stalą:
     - Tai va, kuo turiu, tuo vaišinu, Stasiau, - pasakiau, bet tuomet dingt: o kodėl čia, virtuvėje? Toks mielas, ilgai lauktas svečias, o lyg nenorėčiau įsileisti į šviesesnę, šventiškesnę namų erdvę. Su Vidiniu gyvendami, atrodo, kad mokėjome neprisišiukšlinti. Galbūt net fiziškai paslankesnis buvau aš, bet jo nuopelnų taip pat negalima neigti.
     - O Vidinis? Kur Vidinis. Supykęs nugirdė, o dabar kažkur dingo. Bet negi taip sunku suprasti, kad "amerikonka" ne miškui vežioti. Ogi niekaip nesupranta. Aš jam ir taip, ir kitaip, o jis įsikibęs į nesąmones ir negaliu išmuši iš galvos. Esą, tik keturi rąstai. Beržiniai. Pamatams. Na, sakau, ženk greičiau prie savo mūzų, o miško ir statybos darbus palik tiems, kas juos išmano. Kur girdėjai, mielasis, kad kas beržus pamatams klotų. Ir dar kuomet jie tik nuo kelmo ir su žieve...
     Aš irgi nežinojau, kur dingęs Vidinis.
     - Šventoji, gal žinai kur dėdė Vidinis?
     - Argi dėdė kada pasako, kur? - atsiliepė Šventoji ir: - O ponas Srugas niekuomet čia nebuvo. Ponas Strugas girtas miegojo tavo lovoje ant tavo pagalvės, dzieduli. Jis susapnavo tavo sapną.
     Virtuvėje, matyt, nebuvo nei vienos musės, nei vieno uodo ar kito sparnuočio, nes jeigu jis ir mikroskopiškai mažo dydžio, vis tiek būtume girdėję. Tokia tyla pradėjo spengti.
     - Kodėl tu šiandien tokia nerimta? - beveik nuliūdau.- Kas tau darosi? Ponas Strugas jau sakė, kad esi labai nemandagi, dabar, deja, ir aš priverstas taip pasakyt.
     - Pone, jūs esate labai stiprus. Bet kaip sužinoti, ar teisingas? Ar galėtumei prisipažinti dzieduliui ir man, kad buvote girtas? - vėl Strugui Šventoji. Ir vėl tokia tyla, lyg laktumei nukritusios sprogti granatos. Bet sprogimo nebuvo, o iš tylos išslydo Strugo šnabždanti dejonė:
     - O Dieve, ir tu negirdėk, ir neleisk, kad kiti girdėtų. Taip, Šventoji, buvau, girtas. O kad dziedulio lovoje miegojau ir ant jo pagalvės, tikrai nežinojau, kad jo lova, jo pagalvė. Tik dabar sužinau.
     - Ačiū. Jūs, pone, atrodo, esate teisingas žmogus, - padėkojo Šventoji, o man: - Dzieduli, ponui Strugui taip pasakyti labai nelengva, nes jis Šakių rajono blaivininkų sąraše įrašytas pirmuoju numeriu.
     - Sakiau gi, baik! Ir neieškok Valančiaus laikų, kurie tuoj pat paskui jį išėjo.
- Bet ji sako teisybę, - pakuždėdamas sakė milžinas Stasys Strugas: - O, Viešpatie, atleisk man. Aš jau žinau, kad man pas tave ne vieta. Atleisk. Pats suprantu ir todėl neateisiu, nevarginsiu savo prašymais, maldavimais. - dejavo, skundės, maldavo, prašė Stasys Strugas ir tuomet išgirdau Vidinį. Bent taip pamaniau, kad girdžiu jį. Bet tai nebuvo svarbu. Man atrodė, kad dabar aktualiausia atsiliepti į mielo žmogaus Stasio Strugo sielvartą:

AŠ (Pranas):
Kodėl manai, esą - baisu,
Jei Dievas nepriims ten, pas Save?
Juk ne pas dėdę Semą gyveni.
Nors suprantu,
O, Strugai, suprantu -
Arčiau Amerikos ji, Suvalkija,
Kur bent jau smėlis nepribers akių.
Bet pažiūrėk,
Ar negražu ir čia,
Kur smėlis suliula ir primena:
Ne, ne. O ne!
Ne Dzūkija, miškais smėlynuose apaugus,
O marios, vandenynas plaukia...

Stasys Strugas jau žinojo, kad manyje kažkas - gal smegenys, gal jų žievė, gal kokia menka vienintelė ląstelė, gal molekulė, apčiuopiama tik mikroskopu, o gal tuštumėlė, palikta žinant, kad gera vieta tuščia nebūna, gal dar kokia kita subtilybė - sugebėdavo priimti ir išlaikyti Vidinio perduodamas mūzas. Prozos tekstai beveik neateidavo, jie tik retkarčiais, kaip pasiklydę ir neturėdami vietos prisiglausti kitur. Jau mano metuose kalba irgi lėtėja, burna žiojasi lėčiau, bet nuostaba kartais išnyra iš kažkur ir aplinkui darosi šviesiau. Taip atsitiko ir dabar. Ano, šnabždančio Stasio lyg nebuvo. Jo vietoje atsirado scena su aktoriumi. Aš ir dabar droviuosi ištarti jo vardą ir pavardę, kad kas nepasakytų, jog taip negali būti.

JIS ( Strugas):
O ne, Pranuci, nebaisu,
Jei Dievas nepriims ten, pas save.
Jau senokai žinau -
Dangus man ne vieta.
Ne rojuj būsiu, mielas drauge
O pragare.
Galbūt todėl
Ir po Dzūkiją paklajot panorau,
Kad iš arti matyčiau jį.
Ir pirmas įspūdis atrodo neprastai -
Prie vartų švntas Petras čia nestovi
Vos prieini ir pasitinka
Šklėrių Karlonai.
Yra ir pragare kam pasitikti svečią.
Todėl išgirskit:
- AČIŪ

     - Ką čia, Stasiau, paistai
     - Negi paistau? Tokios bjaurasties tegaili tik prie pragaro vartų išgerti. O ar ne aš ją gėriau? Ar ne čia? Net dabar, kai ten, viduje, atlėgsta, kai jau kutena gerklę poezija ir jaučiuosi taip, kad vėl galėčiau užkurti "amerikonka" ir padulkinti šilinių vieškelių smėlį. Tik dabar, beje, suprantu, kaip įdomu pavažinėti po praeitį. Ir tokie keliai, sakyčiau, jau irgi praeitis. Tik čia jos daugiau, negu Suvalkijoj. Ypatingai šitame, šilinių krašte.

KOMENTARAI:
daliuteisk 19-11-2009 06:04:55
Puikus diedukas tas Strugas - pagiriom eiles deklamuoja...

.

33

5. GIMDYTI PO TRUPUTĮ

Šventoji buvo kantri ir sakė, kad galėtų nepagimdžiusi kentėti dar metelius, kitus. Tačiau ji gerai žinojo, kad tiek palaukus gali atsitikti, jog gimdyti jai visai neprireiks. Net ir priėmėjų neatsiras. Savo draugėje apie tai nekalbėjome, bet visi žinojo, kad Vidinis ir aš, taigi, labiausiai suinteresuoti priėmėjai, bendroje sumoje jau turime sukaupę apie pusantro šimto metų turtą. Neliūdėjome, taisėme prasigyvenusių naujalietuvių nuotaiką, bet jautėme, kad ji ne akmenėlis ir ne ąžuolo rąstigalis - jos, nuotaikos, nei ištašysi, nei išskobsi. Ateina laikas, kuomet ji pati rėdosi taip, kaip jai patrinka ir mažai paiso, ko iš jos norėtum. Su Vidiniu nemanėme, kad aplinkiniai mudu supranta. Dažnam atrodydavo, kad jeigu kalbame apie senatvę, lazdą, paskutinę kelionę, vadinasi, esame nusiminę, užuojautų verti. Nelengva savimi įtaigoti, kad nieko panašaus, ponai. Tai tik jūsų nenusimanymo vaizdiniai. Kol senatvė dar neatėmė proto, kol dūsauja ir skauda, kol ji juda, turėdama viršum galvos dangų, o po kojomis kelią, tol jautiesi, kad esi visumos dalis, kuri, susimetusi į Žmoniją, nedaug rūpinasi, kaip būti geriau. Ir nežinia iš kur atsiranda skaudus pajautimas, kad tik per tave senatvėje ji tegali kažką daugiau sužinoti apie save. Tokiame smegenų judėjime neretai ir atsitinka dalykai, kuomet patiki, kad tu kitiems, o jie tau yra reikalingi. Kažką krapštinėji, rašai, užrašai, stengiesi įsitverti į naujesnę mintį, viską dėliodamas į krūvą ir nesierzindamas, kad ten susikaupia daug nereikalingo. Šventoji brinko, pūtėsi, storėjo. Jau seniai reikėję, susėdus rateliu, apčiupinėti, paglostyti pilvą, išmėtyti visą šlamštą lauk, paliekant tik tai, kas tikrai verta gimdymo. Tačiau mes šį darbą atidėdavome vėlesniam laikui ir jis nusitęsė iš šiandien per ryt, per poryt ir štai vėl vakarais išsiliejusi tiršta rudens tamsa.
- Tokios tokelės, Šventoji, - pasakiau knygai - segtuvui. - Nepyk! Neduok dangau, bet praradus tave, jau nieko neturėtume. Išnyktų net prasmė BŪTI.
Šventoji tylėjo, leisdama išsijausti ir vėl atsigavus svajoti, galvoti, tikėt, spėlioti kaip atrodys jos pagimdyta knyga. Gal netgi ne viena.
- O Dieve! - Dustu, svaigstu ateities regėjimais ir vėl kartojuosi: - Šventoji, nepyk! - Bet dabar, beje, pirmą kartą man prireikė ją įtikinti, jog mudviejų su Vidiniu jau neužtenka, kad knygą - segtuvą apvalytume nuo ten susikaupusios makulatūros. Reikalingas Laikas. Jis irgi turi būti stiprus, neišdribęs it aikčiojantis paliegėlis. Toks tuščias, perpučiamas vėjų, jis nebūtų reikalingas.
- Palauk! Palauk! Koks buvau, jau netinku? - Išgirdau.
- Ką reiškia "koks buvau?"
- Nekalbu kaip atrodžiau per tuos tavo septyniasdešimt metų. Kalbu apie save, kai tau per septyniasdešimt. Sakykime, nuo paskutiniosios Melagio dienos, kai palikęs Naujininkuose menkutį eilėraštuką, išvažiavai su Vidiniu sodo sezonui į Kryžiokus.
- Baigiasi ir sodo sezonas. Baigiasi, Laike. Vėl reikia grįžti į Naujininkus ir pradėti šildymosi radiatoriais sezoną.
- Tai negi ir dėl to mane vadinsi tuščiu? - Paklausė Laikas ir veriančiai sužiuro į akis.
- Ne, ne, Laike. Ne tuščias. Labai netuščias. Net nesapnavau, kad mus Kryžiokuose užgrius tokie dalykai. Todėl tiesiog priverstas prašyti, kad dar pabūtumei kartu su mumis.
- Sakai, su Jumis? Ha! Suprantu, kad su tavimi ir Vidiniu, su knyga - segtuvu, kitaip dar Šventąja. Su Keliu. Su kuo dar? - Nenuleido nuo akių rėžiančio žvilgsnio Laikas.
Ir čia jau Šventoji.
- Paglostyk man pilvą, Laike. Mūsų jau daug. Jau didelė draugė. Su Vaidinimu, su Mundžiumi, su Ūla ir ... Ai, argi išvardysi! Mūsų jau daug. Ir kitaip negali būti. Neskubėk, Laike, ir neskubink kitų. Knyga pagimdyti ne taip paprasta. Bet argi vyrui tai suprasti?
- Kodėl - ne? Juolab, kad be Laiko pagimdyti ogi niekaip neišeis.
- Vadinasi, sutarėm? Lauksi?
- Laikas neskubėjo atsakyti, bet jo aštrus žvilgsnis nuo mano akių nuslydo ar sušilo. O ir jo žodžiai nebuvo atšiaurūs.
- Esu kantrus, Šventoji, - padelsęs pasakė, - bet pagalvok, kaip galima būtų gimdyti po truputėlį. Kažkuris iš jūsų draugės mokė, kaip galima suvalgyti dramblį. Girdi, po truputį ..
- Taip? - Sukluso Šventoji ir jau man: - Girdėjai, ką jis pasakė? Gimdyti po truputį.

Подпись автораSunkiai dirbu dykinėdamas...
.

34

STEBUKLAI

Kuomet stebuklai šalia, jie sunkiai matomi. O dažniausia jie būtent šalia. Džiaugiuosi, kad užtruko laikas, kuomet kasdien sugebu pasiųsti  po citatą  iš, sakyčiau, labai paprastutės, bet neįprastos knygutės „P.S.  Myliu tave“. Tai trumpos p. s.  pastabėlės iš motinos laiškų sūnui ir dukrai, tarpe kurių ir ši:
    P.S. Stebuklų nereikia toli ieškoti, jie čia pat. Ar gali  būti kas nuostabiau, kaip lerva, virstanti drugeliu, kiaušinio trynys  - viščiuku, o gilė –galingu ąžuolu?
 
   Skaičiau, o galvoje šmėstelėjo: ar reikia rodyti į tokius dalykus pasakant, kad tai stebuklai. Juk žinom, kad čia pat, aplink mus, ir net mumyse kažkas kažkaip vyksta taip, ko nemokame suprasti. Tačiau vis dėlto suprantu, kad kai iš kitų lūpų išgirsti pasakant, ką ir pats galėtum pasakyti, tuomet, regis, darosi svarbiau pačiupinėti artimiausioje būtyje, atitraukiant akis ir protą nuo dalykų, esančių toliau, toli ir tolybėse, nors tiesą sakant, naudos iš to nedaug – gilė, virstanti ąžuolu, o  kiaušinio trynys – viščiuku,  darydami stebuklus, savo misiją tęs, niekam nesistebint. Tik įdomu - kodėl? Į kokį akmenį žmoguje  atsitrenkia ir sudūžta ar užgęsta stebuklo supratimas? Kodėl man taip nedrąsu prisipažinti, kad Karlonų kalnelį lemtis apdovanojusi net didesniais stebuklais. Kodėl taip nedrąsu ir Šventąją įrašyti stebuklų sąraše? Ar ne todėl, kad baiminuosi, jog kas nors pamatęs, kaip jai meldžiuosi, neapšauks kvailiu? O tyliai, kada niekas nemato, vis tik ir persižegnoju, ir pasimeldžiu. Kai vienam kitam artimesniam bičiuliui parodžiau Šventąja, jie suglumo, neiškart mokėdami pasakyti žodį, o persižegnojo taip lyg pats Dievas ranką kryžiumi pakilnotų.. Bet yra dar vienas dalykas- juo ilgiau į ją žiūri, atidžiau stebi, tuo jos poetinė trauka darosi didesnė, galbūt teprilygstanti tik labai didžiam meno kūriniui.
    - Nagi pailsėk, pailsėk, - tarė Šventoji, užvertusi puslapį su Vidinio eilėraščiu varnui Goliui ir mano parašu po juo.- Manau, kad supranti, jog iš plunksnos tikimasi didesnių darbų. Taip juk?
    - Kalbi apie mano pažadą rašyti dienoraštį? Oi Šventoji, Šventoji, negi reikia  tikėti tuo, ką senas žmogus pliurpteli. Bet jeigu atvirai, aš ir pats norėčiau, kad taip atsitiktų. Ar atsitiks? Manau, kad ir tu tuo netiki, o juo labiau varnas Golius, su kurio pažįstami nuo vaikystės. Supranti? Kitaip sakant nuo lopšio, kuris toli toli, net daugiau negu už septynių dešimtmečių. Ačiū varnui, ačiū tau už gerus norus.
     - O jeigu,- sukruto Šventoji kažką klausti ar sakyti, bet pasijaučiau dar labiau išsekęs, kad ji pati suprato, jog kalbėdamas apie savo nuovargį, juo jai akių nemulkinu. Tokias atvejais man parankiau turėti Seneką, atsiminti jo laiškų nuotrupas ir užsimerkus po akių vokais  matyti, kaip jis gyvena antikos laikuose. Žino vyras, kad  yra viršesni  mąstytojai, tačiau jų buvimas jo sielos nealina baime, kad bus paliktas jų šešėlyje.
     Bet stop. Argi tai vėlgi ne stebuklas, užmerktose akyse matyti antikos laikus? O matau. Ir man labai miela, kai į artimiausi regėjimo lauką išeina Seneka. Aiškiai suvokiu, kad tai jo marmurinė statula, bet gyva, vaikščiojanti, judanti, kalbanti ir net nežinia iš kur ir kaip atsimenanti mane. Nepasakysi juk, kad ir aš juose kadaise buvęs.
     - Būti galima visaip, - girdžiu, - Labai visaip. Tačiau be garbės troškimo tikrai nebūčiau tuo, kuo esu  po dviejų tūkstančių metų. Be jos negalėčiau net marmuru įsižiebti tau po akių vokais. Nereikia manyti, kad tavo dienoraštis bus kam reikalingas, bet susitikimams su pažįstamais, artimais žmonėmis, tai gal vienintelį protinga vieta.
     - Dienoraštis, kaip susitikimų vieta?.
     - Ar tau nepatinka? Nei važiuoti, nei pėsčiam eiti, nei žiūrėti  į laikrodžius ar prašyti paslaugų ir malonių, kad būtumei priimtas? Štai užmerki akis ir aš jau pas tave. Svarbu, žinoma, mokėti pašaukti, bet vaizduotės stokos tau neprikiši.
     - Argi tai vaizduotė, jeigu realus kaip marmuras, o marmure tu, Lucijus Anėjus  Seneka. 
      - Kažkuo aš tau labai patinku arba labai nepatinku.
       - Būna, kad patinki, bet  būna, kad – ne.
       - O man abejais atvejais reiškia, kad esu. Bet kodėl – man? Ir tau, ir man tai reiškia tą patį- būtent, kad esu. Gal ne kaip Jėzus Kristus, tačiau, beje, mudu su juo kone vienmečiai. Nuo jo prasideda naujoji era. Berods, keturiais metais už ji jaunesni, bet tokio skirtumo  per du tūkstančius metų  jau galima  nepaisyti. Argi ne?
      Atmerkiau akis. Lyg ir nieko naujo šiame Karlonų kalnelio ir vienkiemio pasaulyje, Akys vėl pagauna Šventąja ir dabar kažkodėl lengvai patikiu, kad  ji atėjusi į šį pasaulį su specialia užduotimi - apgaubti raidę, žodį, išlaikyti knygą ir nelabai svarbu, kokia forma., tačiau jai pasisekė ta prasme, kad jos forma glaustai sukaupta, supresuota jos apdare, viršeliuose, kur nedideliame plote didžiuliu talentu sunokinta gausi daiktų įvairovė. Tai kažkuo primena televizoriaus ekraną, bet jis be įprastos jam apsišvietimo elektra; jis lyg žemė, gyvenanti natūralu gyvenimą su visais metų laikais ir jų kalendoriais - kalnai, miškai, upės, keliai ir  žmonės, o viršum jų aušta rytai, po aukštu vidurdieniu gyvena dienos ir temsta vakarai, užkeldami danguje  mėnulį ir įžiebdami žvaigždes. Ir šioje panoramoje kaip žmogaus gyvenime.
        - Šventoji, gal tu žinai, kas kalbėjęs,  kad, esa, menininkas privalo ne kopijuoti vaizduojamą objektą, bet konstruoti  jį, remdamasis savo paties individualiu suvokimu. Ar šie dėsniai būdingi ir dienoraščio rašymui?
   - Nežinau, dzieduli.
   - Betgi jeigu taip rašyčiau savo gyvenimą, galima numirt iš nuobodumo.
   - Kodėl – tik savo? – paklausė Šventoji ir nusišviesdama:- Svarbiausia  ryžtis, o ten dzievulio keliai nežinomi. Ir daugiau nekalbėk... bent man nekalbėk,  kad, girdi, Šventoji, negi reikia  tikėti tuo, ką senas žmogus pliurpteli.
(Iš "Tada, kai Buvome...")

2009-12-14 09:30:36

Pelėda

35

Код:

Вы здесь » Kūrybos oaze » TADA, KAI BUVOM » TADA kai buvom...