Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » LAIŠKAI DIEVUI » TAIP, vaikų laiškai Dievui, o gal ne tik vaikų...


TAIP, vaikų laiškai Dievui, o gal ne tik vaikų...

Сообщений 1 страница 10 из 17

1

:idea:

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/665-1.jpg    LAIŠKAI DIEVUI

2

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/666-1.jpg    :dontknow: Laiškai Dievui (1)

Širdis suvirpo -
Laiškai Dievui?
Jų daug.
Vargu ar tiek pakelt galiu.
Todėl pirmiausiai kantriai ieškau savo
Ir... nerandu.
Diena. Kita.
Trečioji prasidėjo.
Laiškų kaip Dievo - vis daugiau.
Jie tylūs,
Jų nepusto vėjai,
Neapdulkėję laiko tėkmėje.
Ir akyse jau ne dangus,
Jau žvaigždės šviečia, žėri,
Jausmais krūtinę pakilodami aukštai -
Aš noriu pamatyti savo laiškus, Dieve.
Kur jie? Nejau kaip akmenį vanduo apėjo
Ir užmarštim mane raminti ketini?
Ieškok!  Surask!
Ir paklausyk, ką rašo tau kiti –
Skaitysiu aš:

„ Kodėl tu sutvėrei tokį pasaulį, kuriame mama verkia, kai suplėšo  pėdkelnes?“
Mantas. 2 kl.

2010-06-08
Pelėda

3

http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/667-1.jpg

:confused: Laiškai Dievui (2)

Žinau, kad tyluma
Net ir ausis užkamšo -
Atrodo, karas šėlsta,
Armotomis daužo...
Patinka man skaityti laiškus
Į DANGŲ Dievui išsiųstus –
Atsidustu, paėmęs į rankas kiekvieną,
Bet dar savy tyliau-
Bet dar didesnis vyksta karas.
Kuomet jie parašyti nuoskaudom vaikų...

„ Galima,
Aš retkarčiais  sapnuosiuosi, Dievuli, Tau?“
Austė, pirma klasė.

Maniau, kad aš,
Bet - ne.
Tai Dievas skaito savo laiškus  man
Ir žiūri į akis
Palaukdamas,
Ką pasakysiu jam.

2010-06-09
Pelėda

4

:angry: Laiškai Dievui (3)      http://peleda.mybb.ru/uploads/000a/ec/5a/668-1.gif

Maniau, kad  žmogui ji vėlesnė, negu raidė
Išmirkus rašale
Ar užrašyta ant lentos kreida.

Išdžiūvo lūpos.
Jau seniai bučiuot nemoka,
Bet kai esi įkritęs danguje,
Kai šitiek laiškų daug,
O poteriauti jau nereikia ---
Paskaitęs vieną,
Pabraukiau jį pieštuku
Ir... sukraujavo sakinys:

"Į klasę, Dieve,
Atėjo naujokas,
Galima,
Iki jo mano pragyventos dienos nesiskaitys?"
Gabija, 4 klasė.

O, meile piemenų!
Esi pirmesnė, negu raidė.
Tik kaip nežmoniškai skaudu -
Gyvenimą nuo lopšio lig naujoko
Nubraukė mergaitė
Ir rašo Dievui,
Pabijojusi žmonių...

2010-06-10
Pelėda

5

:stupor: Laiškai Dievui (4)

Užaugsi, Rokai, ir žinau,
Kad bus, kaip Dievui parašei:

“Padaryk, kad visi, pradedant močiute ir baigiant drambliais, būtų laimingi, sotūs ir
apsirengę šiltai"
Rokas, trečia klasė.

Kuomet jaunutę sielą glosto
Tokie jausmai -
Ar gali būt kitaip?
Lenkiuos prieš šitaip pasakytą žodį
Kartu su dangumi -
Tegu žvaigždynai į tave mums rodo,
Gal būt ko Dievas neišmokė,
Išmoksime iš Roko.
Tikiu.
Ir kai sugrįšiu iš Dangaus
Tai nors į sapną  ateisiu paglostyt
Va šitaip augančio Žmogaus.

2010-06-11 04:43:02
Pelėda

6

:huh: Laiškai Dievui (5)

Suskambo laiškas
Kaip styga –
Čiurlionis groja? Grygas? Bachas?
Bet salė muzikai nedidelė –
O publika - raidutės  mažos
Su kryželiu, kaip adresu sakinyje:
„Tegu, o Dieve, būsiu tiek, kiek panorės mama“.   
Tadas, 2 klasė.

Ir groja muzika
Kaip tyros vaiko akys
Gerumo, meilės kupinos lig nežinios.
Nesuprantu net, ką sakyt,
Ko klausti -
Po dangų laiškais vaikščioja gyvenimai žmogaus,
Tik kaip žinot, ar juos kas skaito,
Kad  muzikos ir Dievo žodyj - kuo daugiau?
Imu dar vieną,
Dar skaitau:

„Noriu proto paprašyt tėvams, Dievuli, o tai visai manęs jie nesupranta“
Alvydas, 3 klasė.

7

:rofl: LAiškai Dievui (6)

Menkai tikiu,
Kad kur kitur poezijos daugiau.
O būdavo, akis pakėlęs,
Išvaikščioju giedrom naktim
Žvaigždynus,
        nematydamas,
Kaip žydi Žemės gėlės,
Augina medų,
Biteles skraidina,
Avilius pastato...

Sugrįžęs  žemėn
Jau žinosiu kaip man būti -
Jeigu tribūnų rūmuose neduos,
Kaip paukštis tūpsiu
Į aukščiausią medį
Išrėksiu savyje ištirpusius žodžius
Iš perskaitytų laiškų danguje.
Ir nesvarbu -
Jeigu priimti nenorės
Vienų klausą, kitų širdis ar meilė,
Nes juk juodu ant balto parašyta:       
„Padaryk tą  gyvenimą paprastesniu, Dievuli“.
Lukas, 4 kl.

Ir iš tiesų - kodėl gi ne?-
Juolab, kad visagalis, Viešpatie, esi.
Ne angelai - vaikai,
Tačiau už tavo paslaugas ir jie
Kaip angelai aukotis pasiryžę:
„Padaryk, Dieve, kad  mama su tėčiu susitaikytų, o aš už tai mesiu  rūkyti..
Edvinas, 3 kl.

2010-06-24

8

:dontcare:  Laiškai Dievui (7)

Atrodo, laikas nejuda,
O laiškai irgi – ne.
Išnyko poreikis suvokti daiktą.
Pasaulis visas tartum virpanti dvasia –
Dejuoja, verkia, meldžias, džiaugias...
Įsimeti net akmenį į sielą,
O jis bažnyčioje
Prie pat altoriaus gieda
Ar tampa rašaluota mokinio raide,
Kad užrašytų tikrą žodį Dievui:
„Kaip tu manai, kas skamba graudžiau:
“Sušelpkite Kristaus vardu“ ar „Sušelpkite dėl Dievo?“
Tomas, 3kl.

Įmūrytas.
Ir laikas nejuda šioj būtyje,
Matyt, suvokęs,
Kad beprasmiška toliau keliauti:
Kaip duota žmogui kažkada,
Taip ligi šiol yra.
Aukštais kalnais kasdiena auga
Į dangų atkeliavę vaikų laiškai,
Jau, regisi, net nesvarbu, 
Ar juos skaitys kas
Ar  – nebe.
Bet vis dėlto, Dzievuli, paklausyk,
Nes šitas parašytas Puntuku -
Akmuo didžiulis ir sunkus,
Tačiau skaudžiau už plunksną brėžia –
Ne popieriuje  net;
Altoriuje žmogaus -
Jo širdyje:
"Va, kai manęs dar nebuvo, Tu jau žinojai, kad aš būsiu? O galima buvo negimti?"
Evelina, 2kl.

2010-06-25
Pelėda

9

:dontknow: Laiškai Dievui (8)

Inkliuzą užgulė tyla –
Bet ėgi, kas čia atsitiko? –
Daugkart sakiau, kad danguje
Man Dievas davė darbo.
Ne tik žodžiu,
Bet ir ranka
Jau glosčiau amžinumą savo 
Ir štai - net nežinau, kodėl ir kaip -,
Bet aiškiai suprantu:
Inkliuze gyvenu,
Mažam lašelyje dangaus...
Ir stebuklinga, kad mintis
Erdvės aprėpt negali.
Prisiminiau šalelę Lietuvos
Su gintarų muziejumi Palangoje,
Kur savo rankomis laikiau
Prieš milijoną metų mirusį drugelį-
Atrodo, skrenda pasitikti ateities
Ir nuostabu - laimingai skrenda...
Pušele, ačiū tau
Už šio drugelio kelyje
Palietą smalą.
Ir aš atrodo smaloje dangaus
Įklimpęs ateitim plasnoju -
Inkliuzą užgulė tyla
Ir groja muzika Čiurlionį
Tas pats DŪDORIUS - PANAS - ELGETA - PIEMUO
Su savo dūdele – fleita,
Toks murzinas, kad nežinai
Ar mato ji dienos šviesa.
Bet jeigu panorėtum mirt-
Jo muzika neleistų šitaip padaryt:
Laiškų tiek daug!
Juos perskaityti reikia.

„Noriu gyventi tame pasaulyje, kurį sukūrei tu, o ne žmonės, Dieve“.
Justė, 4kl.

„Ten pas tave gražu, ar nelabai? “
Emilis, 1kl.

„Dieve, susitinkam iki mirties, gerai? “
Justas, 1kl.

Mažam lašelyje dangaus
Netyla grot Čiurlionio Panas...

10

Laiškai Dievui (9)

Ar manote, kad lengva būti danguje?
Kad lig ausų šypsnys
It žaibas šviečia veidą?
Ne taip, deja, ne taip...

Sustojęs laikas
Žiūri į akis -
O akys, žvilgsniu prakerta padangę
Ir tūpia tartum vieversys
Ant pilko lauko,
Kur lizdely mažame
Ir pats kadais išaugo.

Kad ir danguj,
O neišnyksta poreikis žinoti:
- Dzievuli, pakuždėki kur
Šiose platybėse tavęs ieškoti?
Šiandieną vėl man priminė laikus,
Kai pats dar vaikas
Ir kreivoja raidės
Per pokarį, suvilgyta krauju.
Atrodo, savo klausimus girdžiu:

“Na, gerai, Dieve. Kristus kentėjo dėl žmonių. O dėl ko tada kenčia žmonės? “
Živilė 2 kl.

“Ar tu supranti, kaip gėda būti neturtinga? „
Laima 2 kl.

Ne pokario laiškai.
Bet kaip man patikėti,
Kad rašo juos ne pokario vaikai,
Kur pučia skersvėjai,
Kur alkana ir šalta?

- Dzievuli, pakuždėki, kur
Šiose platybėse tavęs ieškoti?


Вы здесь » Kūrybos oaze » LAIŠKAI DIEVUI » TAIP, vaikų laiškai Dievui, o gal ne tik vaikų...