Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » LAIŠKAI DIEVUI » TAIP, vaikų laiškai Dievui, o gal ne tik vaikų...


TAIP, vaikų laiškai Dievui, o gal ne tik vaikų...

Сообщений 11 страница 17 из 17

11

Laiškai Dievui (10) :whistle:

Laiškai pritilo...
Gal neįtikau,
Nors danguje?
O gal taip leidžia atsidusti,
Suklusti savyje?
Tik šie keli per delną
Išsitiesė ne lyg apšalę.
Ir gal net truputį pikti:
"Trumpai - drūtai, tai Tavimi, Dieve, netikiu. Ot, pasakyk, kodėl tada žmonės tavęs nemato?"
Jurijus, 2 kl.

Ir laukia tyloje -
Nejaugi neišgirs, jeigu yra?
Nejaugi galima tylėti,
Kai šitaip suplaka krūtinėje
Suskaudusi maža širdis?

Iš kito laiško klykteli abejone,
Kaip meilę išdalinti, Dieve:
"Aišku, kad aš tave labai myliu. Bet mamą ir tėtį – daugiau.  Ar tai blogai?".
Renata, 2kl.

Ir keista man girdėt, kai žmonės sako,
Jog  Viešpats jiems visur yra.
O- ne!
Davatkų dievas - dar ne Dievas
Net kardinolas Bačkis jo nežino,
Todėl ir Vilniaus arkikatedra – taip pat.
Pasimeldžia tauta toliau už durų,
Keiksnodama altorių,
Kurs mylėt nemoka...
Bet ar tik šiandien taip?
Jau velnias irgi poterius išmokęs,
Bažnyčios nesibijo,
Kryžiaus irgi – ne.
Ką pasakyt vaikam?
O sakote, kad Viešpats Jums visur...

Tyliu, užspringęs lašeliu dangaus
Ir sieloje labai negera:
Maniau, kad Dievą ten turiu,
Bet gali būt, kad irgi velnią...

2010-06-29,
Pelėda

12

:music: Laiškai Dievui (11)

Ta raidė „r,“
Ji man reikšminga.
Iš vardo iškrenta ir aš jau - Panas
Žinau, Čiurlionis nepriimtų į paveikslą,
Bet muziką girdžiu.

Dangaus lašelyje peizažai
Nebūna nutapyti teptuku –
Štai virpteli širdis -
Ir vėl aš Pranas
Su dūdele žilvičio
Pokario laikų.
Iš ten reikėjo eit į bernus,
O mergos gražios
Kad ... baisu!
Džiaugiuosi atminimais savo –
Tačiau - kaip bekalbėk -
Ir ši puiki dalia
Prigeso atmintyj...
Dėkoju jums, vaikų laiškai,
Kad jūsų nuotrupomis atkuriu save
Ten, pokaryje,
Su žilvičio dūdele:
"Nuo kada galima laikyti žmogų suaugusiu? Nuo TADA, kai jis jau nebijo skiepų, ar nuo TADA, kai jam patinka Emilija?"
Artas, 2 kl.

Dangaus lašelyje peizažai
Nebūna nutapyti teptuku -
Gražiai vėl švilpauja dūdelė
Tavęs ieškodama danguj,
Nes reikalas nepaprastai svarbus, Dievul:
"Tegul mane pamilsta Dovilė, o aš už tai galėsiu su ja susituokti".
Tomas, 4kl.

2010-06-30
Pelėda

13

:glasses: Laiškai Dievui (12)

         „Mišios už prezidentą A.Brazauską Arkikatedroje bus aukojamos be karsto“

Kai žodyje sausra
It dykuma
Ir medis augt negali,
Kai džiūsta akys-
Ateina ji, Žvaigždė aukšta,
Išdžiuvusiais delnų upeliais
Ir kuria laužą tartum Joninių naktis.

Kaip man suprasti šitokį peizažą?
Kaip atsikvėpt giesme?
Ir jeigu tikite dar kas-
Esą, be išeities Žmogus nebūna,
Tuomet jau ir Žmogus
Išnykęs manyje,
O su manim tokiu
Ir Dievas arkikatedrą palieka.
Dar gieda jam,
Tačiau jo ten nėra...
Va šitaip miršta prie altorių Dievas
Ir žiebiasi sausroj aukšta Žvaigžde.
Džiaugiuosi, kunigams nepatikėjęs jo,
Niekingoj meilėj net žolė neauga.
Išdžiuvusiais delnų upeliais eina Viešpats pas mane -
Nesumeluotas, tikras
Kaip vaikų laiškai: 
„Labas, Dieve... Kaip tavo reikalai, kaip gyveni, kaip tavo sveikata?“
Sofija 2 kl.

Žvaigždė kūrenasi sava ugnim,
Miške jai malkų skaldyti nereikia...
- Dar sveikas, Sofija, ir gyvenu gerai.
Kuomet va šitokia esi 
Yra kur Dievui prisiglaust jo bėdoje,
Kai šitokia širdis,
Kai šitokia Žvaigždė aukšta.

2010-07-01
Pelėda

14

NR.5

Net nežinau, ar daug, ar mažai nulingavo
praplaukė laiko, kai sėdžiu prie Dievui parašytų vaikų laiškų. Skaitau ir jaučiu, kad po kiekvieno perskaityto sieloje kažkas krūpteli, aikteli, ūbteli, bet atidžiau pasidairyti gaila laiko. Ir nelabai rūpi, kokie likimai mane sutiks tolimesnėje dangiškoje būtyje. Nerūpi ir tai, kaip čia atsiradęs. O laiškų tiek, kad nepasakysi „labai daug“, kadangi  jų gerokai daugiau. Liežuvis aplaižo žodį „begalybė“, bet praleisti jį pro gerklę dar vis nesiryžta. Tačiau suvokiu, kad tokioje būtyje tarpsta nemirtingumas, amžinąsis gyvenimas. Ir jeigu Viešpaties valia būtų paliepta man visus vaikių laiškus perskaityti, tai kartu reikštų ir jo padovanotą amžiną  gyvenimą. Negi? Už kokius nuopelnus?
    Atsiminiau Alę ir parašiau jai:
   „Gyvenu permerktas dangaus. Būk, Aliuk“.
    Smagu buvo suvokti, kad tai pirmas laiškas, kurį parašau būdamas danguje. Galvoje sveika, šviesu. Be vargo atsiminiau adresą. Užrašiau jį ant nedidelio voko, nepamiršdamas prikergti „BŪK!“ ir žvalgiausi aplinkui, ieškodamas pašto. Surasti jį irgi nebuvo sunku, nes į jo paiešką atsiliepė panašus į šiltą vėjelį kuždesys: „Į stalčių, į stalčių...“
     Po akimirkos atsakymas:
    „Matyt, murzinas, kad lietus turi nuprausti. Pas mus dar vis giedra“.
    „Apie ką ji čia? – pagalvojau.- Aš jai apie dangų,  ji man apie  – lietų“, tačiau tai tik praskaidrino nuotaiką. Nors „sviestas sviestavosi“, bet tai natūralu ir savo dvasia jutau, kad yra dalykų, kurie ir dangaus šviesoje sugeba pašviesti.
     - Skaityk,- išgirdau šilto vėjelio kuždesį. Kažkas, regis, nenorėjo, kad būdamas prie vaikų laiškų, užsiimčiau kitais reikalais. Tai nebuvo priekaištas, bet vis dėlto... ir būnant danguje žmogui, matyt, dera atsiminti, dėl ko jis čia ir ko iš jo tikimasi. Dangiškosios patirties labai stokojo, tačiau šįkart, paimdamas  laišką, bent apgraibom suvokiau, kad šioje erdvėje daiktų ir reiškinių akustika labai jautri. Regis, nespėjau perskaityti laiškelio autoriaus vardo, kai pasikartojo ankstesni dalykai, būtent -  muzika. Vaikų laiškai it įgarsinti, jie gyvi net be raidžių ir tekstų. Išgirdus muziką ir pačiam panoro giedoti taip, kuomet nepaisai, kieno ji, bet žodžiai - geri  jie ar negeri, bet visuomet priklauso tau ir laiško autoriui.

Ir girdžiu
Kaip užgrojo dūdelė –
Fleitos pradas, stebuklas burnoj...
- Evaldai, tu? –
Klausiu, jausdamas mažą,
Už eilučių laiškelio kreivų.
Bet tikiu, kaip anksčiau -
Kad taip geba pagroti tik panas
Iš Čiurlionio paveikslų jautrių...

Laiškas rankose tirpsta ir liejas
Į sujaudintos fleitos garsus,
Taip gal mūsų vaizduotėje Dievas,
Susilieja kartu su dangum...

O per muziką lyja ir lyja
Dieną – naktį  birželio lietus...
Niekuomet nemaniau, kad į žvakę
Net ir žaibas dabar panašus.

Jau nemoku aukštam nusilenkti,
O nukristi žemai nebaisu -
Ten, kažkur iš Čiurlionio paveikslų,
Groja panas - dienos ir nakties piešinys,
Groja murzinas mažas dūdorius -
Elgeta - piemuo – mokinys...

Laiškas  mažas
O mūza – didi:
“Gerbiamas Dieve, padaryk, kad  kojos ir rankos visada  būtų švarios“
Evaldas, 2 kl.

    Perskaičiuos laiškutį, muzika nuščiuvo, nutilo, bet išliko įspūdis, kad esu man nelabai suprantamos scenos dalyvis. Žvelgiau nubestomis akimis į žemę, nežinia kodėl norėdamas pamatyti ant erdvėje plaukiančios ledo lyties sėdinti ir žioplinėjantį Rasą Jū iš „Rašyk“. Deja, nei ledo lyčių, nei jo. Ten, žemiau, vien debesys – jie plaukia visa mase, neįsileisdami nei po vieną, nei po du, nei po daugiau. Net Kilimandžaro sniegynai aptemę, bet - o stebukle! - ūmai, netikėtai regiu: švist! Nedideliame Žemės mieste, kaip balana  ar spingsulė sužibo energija taupanti elektros lemputė.  „Tai ji, - nedvejodamas pamaniau, -atsimena ir rašo. Tai ji, Alė, Alija arba dar kitaip - Aliukas.“

2010-06-23

15

IŠ VAIKŲ LAIŠKŲ DIEVUI (1)

Į mūsų klasę atėjo naujokas. Jis toks, na Tu žinai. Galima, visos mano pragyventos dienos iki praėjusios savaitės nesiskaitys?
Gabija 4kl.

Padaryk, kad visi, pradedant močiute ir baigiant drambliais, būtų laimingi, sotūs ir šiltai apsirengę.
Rokas 3kl.

Tegul aš gyvensiu tiek, kiek nori mama.
Tadas 2kl.

Norėčiau paprašyti proto savo tėvams, o tai jie visai manęs nesupranta.
Alvydas 3kl.

Iš pradžių norėjau paprašyti tavęs šuniuko, bet paskui pagalvojau, kad negalima Tavęs trukdyti dėl visokių niekų ir prašysiu ko nors labai svarbaus. Padaryk, kad mama visada grįžtų iš darbo linksma ir gera.
Eglė 3kl.

Padaryk tą gyvenimą paprastesniu.
Lukas 4kl.

Gerbiamas Dieve, padaryk, kad kojos ir rankos visada būtų švarios.
Evaldas 2kl.

Va, kai manęs dar nebuvo, Tu jau žinojai, kad aš būsiu? O negalima buvo negimti?
Evelina 2kl.

Parodyk man paslapčiomis bent vieną angelą.
Andrius 3kl.

Noriu gyventi tame pasaulyje, kurį sukūrei Tu, o ne žmonės.
Justė 4kl.

Padaryk, kad mama su tėčiu susitaikytų, o aš už tai mesiu rūkyti.
Edvinas 3kl.

Susitinkam iki mirties, gerai?
Justas 1kl.

Ten pas Tave gražu ar nelabai?
Emilis 1kl.

Kaip tu manai, kas skamba graudžiau :
,,Sušelpkite Kristaus vardu", ar ,,Sušelpkite dėl Dievo?"
Tomas 3 kl.

O kai tu buvai mažas, ar klausei mamos?
Monika 2 kl.

Aišku, kad aš tave labai myliu. Bet mamą ir tėtį - daugiau. Ar tai nėra blogai?
Renata 2 kl.

16

LAIŠKAI DIEVUI(1)

Širdis suvirpo -
Laiškai Dievui?
Jų daug.
Vargu ar tiek pakelt galiu.
Todėl pirmiausiai kantriai ieškau savo
Ir... nerandu.
Diena. Kita.
Trečioji prasidėjo.
Laiškų kaip Dievo - vis daugiau.
Jie tylūs,
Jų nepusto vėjai,
Neapdulkėję laiko tėkmėje.
Ir akyse jau ne dangus,
Jo žvaigždės šviečia, žėri,
Jausmais krūtinę pakilodami aukštai -
Aš noriu pamatyti savo laiškus, Dieve.
Kur jie? Nejau kaip akmenį vanduo apėjo
Ir užmarštim mane raminti ketini?
Ieškok! Surask!
Ir paklausyk, ką rašo tau kiti –
Skaitysiu aš:

„ Kodėl tu sutvėrei tokį pasaulį, kuriame mama verkia, kai suplėšo pėdkelnes?“
Mantas

Ką reikia padaryti su gyvūnėliu, kad galėčiau jį pasiimti su savimi į rojų?
Agnė 4kl.

Jei man ką nors skauda, tai reiškia, kad Tu ant manęs supykai?
Austėja 3kl.

O Tau yra taip buvę, kad kas nors Tau atrodo simpatiškas, bet jis nežiūri į Tavo pusę?
Indrė 4kl.

Kiek kartų aš patirsiu nelaimingą meilę? Trys kartai jau buvo.
Julija 2kl.

Ar Tau nenuobodu visada būti teisingam?
Valdas 1kl.

Duok sveikatos mamai, dėdei Tomui, dėdei Valdui, dėdei Vytui ir kitiems mano tėčiams, kuriuos turėsiu.
Arūnas 4kl.

Tegul mane pamilsta Dovilė, o aš už tai galėsiu su ja susituokti.
Tomas 4kl.

Jei aš papulsiu į pragarą, ir Tu mane ten pamatysi, tai stovėsi ir ramiai sau žiūrėsi, kaip iš manęs ten tyčiojasi?
Lukas 3kl.

Na, gerai, Viešpatie, mane tėvams atnešė gandras, bet iš kur jis mane gavo?
Erikas 3kl.

Labas, Dieve... Kaip tavo reikalai, kaip gyveni, kaip tavo sveikata?
Sofija 2 kl.

Jei tu padarysi pasaulio pabaigą, tai kas tada tau melsis?
Jonas 4 kl.

Apskritai, tai aš Tavim netikiu. Vat pasakyk, kodėl tada žmonės tavęs nemato?
Jurijus 2 kl.

Kiek šalių tu aptarnauji?
Mantas 3 kl.

Ar limonadas tai vaikiška degtinė?
Antanas 1 kl.

O koks tavo išsilavinimas?
Greta 3 kl.

17

LAŠKAI DIEVUI (2)

Žinau, kad tyluma
Net ir ausis užkamšo -
Atrodo, karas šėlsta,
Armotomis daužo...

Patinka man skaityti laiškus
Į dangų Dievui išsiųstus –
Atsidustu, paėmęs į rankas kiekvieną,
Bet dar savy tyliau-
Bet dar didesnis vyksta karas.
Kuomet jie parašyti nuoskaudom vaikų...
„ Galima,
Aš retkarčiais sapnuosiuosi, Dievuli, Tau? “
Austė, pirma klasė.

Maniau, kad aš,
Bet - ne.
Tai Dievas skaito laiškus man
Ir žiūri į akis
Palaukdamas,
Ką pasakysiu jam.
******************************
O kai žvakes bažnyčioje pardavinėja, tai čia tavo biznis?
Kristė 2 kl.

Kai mama man nenuperka saldumynų, tai čia tu jai patarinėji?
Saulius 3 kl.

Aš perskaičiau, kad Kristus žydas, bet juk jis tavo sūnus. Tai ką, tu irgi žydas?
Samanta 3 kl.

Nuo kada galima laikyti žmogų suaugusiu? Nuo tada, kai jis jau nebijo skiepų, ar nuo tada, kai jam patinka Emilija?
Artas 2 kl.

Ar tikrai, kad visos pasakos apie tave, teisybė?
Linas 2 kl.

Na, gerai, Dieve. Kristus kentėjo dėl žmonių. O dėl ko tada kenčia žmonės?
Živilė 2 kl.

Bet juk pirmieji pradėjo gimdyti vyrai. Prisimeni Adomą ir Ievą. Ir kas gi tau taip nepatiko, kad visą šitą sunkumą uždėjai ant moters?
Agnetė 3 kl.

Katalikai turi vieną dievą, musulmonai - kitą, žydai - dar kitą, rusai ir vokiečiai - dar kitą. Tai kiek gi jūsų iš viso yra?
Raselė 3 kl.

Ar tu turi protą, ar esi visas iš dvasios?
Vinona 2 kl.

Biblijoje tu rašai, kad iš pradžių buvo žodis. Koks jis?
Audra 1 kl.

Ką pirmiausiai padarė Kristus, kai prisikėlė?
Gedas 1 kl.

O kodėl vargšai prašo išmaldos prie bažnyčios? Ar tu registruoji tuos, kurie duoda?
Domas 2 kl.

Vadinasi, jei aš teisingai supratau evoliuciją, tai tu sukūrei Adomą ir Ievą, o paskui žmonės atsirado iš beždžionės?
Paulius 3 kl.

Kodėl pavasarį, kai tu uždegi danguje žvaigždes, pūti šiltą vėją, aplinkui taip tylu, tylu, man kai kada norisi verkti?
Sima 3 kl.

Ar tavo angelai lanko mokyklą?
Saulė 1 kl.

O kiek tu vyresnis už žemę?
Kristupas 2 kl.

Kaip tu ten danguje gyveni?
Ar viską turi?
Gal ko reikia?
Eva 1 kl.

Kas buvo iš pradžių - Adomas su Ieva ar dinozaurai?
Rūtelė 3 kl.

Tu juk toks geras. Tai kam tada žmonės tave vargina su savo prašymais?
Ieva 3 kl.

Ar tu supranti, kaip gėda būti neturtinga?
Laima 2 kl.

Kodėl pas mus namie toks šuniškas gyvenimas, kad nei vienas katinėlis nepripranta?
Eliza 3 kl.

Kaip tu atskiri vyrišką sielą nuo moteriškos? Ar žiūri jiems tarp kojų?
Julius 1 kl.

Ar pas ateivius irgi bus pasaulio pabaiga?
Rimas 2 kl.

Ar tu oro direktorius?
Aiva 2 kl.


Вы здесь » Kūrybos oaze » LAIŠKAI DIEVUI » TAIP, vaikų laiškai Dievui, o gal ne tik vaikų...