Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » ŠITA ŠALIS NEMOKA JUOKTIS » Taigi, taigi


Taigi, taigi

Сообщений 11 страница 12 из 12

11

Degėsiai

    Kas atsitiko? Saulė temsta? Pavasaris?
    Tamsus šešėlis, pradėjęs šliaužti nuo pagirio, neskubėdamas gesino dieną ir tildė po pavasarį pasklidusius paukščius. Gamtos peizažas keitėsi, tamsėjo, protas suabejojo, kad gal tai, ką matėme gražus, yra tik sapnas. Priartėjęs šešėlis nesikuklino ir ryžtingai užgulė mūsų pievelę. Net pamaniau, kad gal ne šešėlis, o mes su karieta, įslinkome į kitokios būties sandarą, paklysdami kur mums nereikia.
  -Tomai, Vidini, - ar neatrodo, kad pasiklydom? - ir pradėjau nosimi traukti orą: - Hm,  kas  galėtų būti? Degėsiai? Argi nejaučiat? Degėsiais čia kvepia. Galvą  guldau, kad taip.
    - Gal prie kokios katilinės? - pasakė Tomas, tačiau jos jau žvalgausi. Niekur nesimatė. Buvo bažnytėlė, kapinės ir kelios sodybos, tačiau kad tai Velykių kaimas, negalėjau patikėti. Velykiai mano vaizduotėje buvo kaip Izraeliui Jeruzalė. Ir pats kaimas turėjo būti gražus, kaip pavadinimas, liudijantis šviesą, prisikėlimą, gražią viltį. To nebuvo. O mano nosis traukė ir traukė  į plaučius orą, galvoje aidint žinai: - Degėsiai. Tikrai. Nesuprantu, kaip čia  šitaip gali būti. Argi galėjo Velykiai sunykti arba  sudegti? Negali tokiose vietovėse būti gaisrų ugnies ir sunykimo. Negali.
    Ir netikėtai prie karietos nušvito moteris. Taip, matyt, kažkada piemenims pasirodydavo Šv. Marija, bet moteris į ją nebuvo panaši. 
    - Nugi buvo salė. Labai didelė. Parapijos. Nu, sudegino. Sudegė didelis pastatas. Čia būt gyvenvietė buvus.
    - Kas sudegino? - kimtelėjo Vidinis.
    - Nugi zakristijonas. Gyveno ant antro aukšto. Nugi papiroskės  seniau nebūdavo. Mat, užkrėtė. Ėjo  sau... Ne su šviesa, ale su balana, kaip seniau vadindavo. Mat, ir užkrėtė, ir sudegino. Didelis pastatas.  Salė. Paštas. Buvo viskas. Taip čia ir iširo gyvenvietė. Liko, sakytum, tik pavadinimas- Velykiai, - pasakė ir kaip netikėtai pasirodė, taip vėl išnyko.
    - Suprantat, apie ką ji kalba? Graži pavardė - Kuodienė. Ir vardas gražus - Valė. Valė Kuodienė .
    - Kad kalba apie gaisrą, tai suprantama, tačiau atrodo, kad tas gaisras- kone pokario ar net Antano Smetonos laikų. Tiek metų praėjo. Negali būti,  kad degėsių tvaikas išsilaikytų, - nemokėjau suprasti.
    - Bet tu pagalvok, kas degė. Parapijos salė. Parapijos, - reikšmingai argumentavo Tomas.
    -Salė, Tomai, ne bažnyčia, - pasakė Vidinis. Jis irgi laikėsi už  nosies it už velykinio kiaušinio ir  buvo įdomu paklaust, iš  kur Tomas žino pasirodžiusios ir išnykusios moters vardą, pavardę.
    - Iš kur žinau?  Pats noriu suprasti – iš kur? - pasakė ir tuo metu vėl išgirdome dainą.

                                Kai atėjo tylus ramus vakarėlis
                                Žirgelį balnojo jaunas bernužėlis.
   
    Diena pradėjo šviestis, sučiulbo pavasario paukščiai.
    - Jūs kas? - beveik pakuždom paklausiau
    - Mykolas Jasiūnas. Turėtumėt žinoti.
    - Manėme, kad ir Velykių kaimą suradę, bet dabar abejojame. - kažin, ar suradę?
    - To, kuris anksčiau, tikrai nesuradote. Dvaro ir aš neprisimenu. Tik kelis pastatus. O bažnytkaimį prisimenu. Salė tokia didelė. Toj salėj  buvo mokykla, parduotuvėlė. Sena špitolė. Ir toj špitolėj būdavo sueina vyrai baisiausiai. Per atlaidus, per rekolekcijas. Prirūko pilna dūmų. Priminta, sniego prinešta.
    - Ką čia dabar - buvo, buvo... Ir aš jauna buvau, tu irgi tik dešimčia metų vyresnis. Dainuok, Mykolai. Negąsdinki žmonių Velykiais.

                              Pasakyk, mergele, kur trakeliu joti,
                              Prie kurių vartelių žirgeliui sustoti, -

klusniai uždainavo Mykolas, o jo moteris atsiliepdama:
                               
                                Josi kur darželis tvorele aptvertas
                                Ir stiklo langelis mergelės  pravertas.

    - Tai va, kokios mergos ir bernai jus pasitinka Velykiuose, - atsiduso Mykolas ir it pasididžiuodamas: - o aš žinojau, kad karieta atvažiuos.

Na, netikėjau, kad  beveik per Velykas, bet žinojau. Ar ne, bobul? - atsigręžė į savo moterį  Mykolas: - O karietoje labai norėčiau pabūti.
    - Kodėl gi ne?   
    -  Vežėjas? - sužiuro į mane moteris
    - Vežėjas. Bet lyg ne iš tų, kurie į Sibirą vežė, - Ir paėmęs  moterį už rankos: - Gal ir jūsų neišvešime.
    - Ė, mane jau norėjo išvežti. Tėvas buvo išvežtas. Nu, tėtę išvežė, kad žemės daug  turėjo - 38 hektarus. Aš jau apsivedus buvau. Ir ten ieškojo, bet nesurado. Išvežė brolį ir tėvą. O kiti šeimos nariai pasislėpė
      Įėjome į karietą.
      - O! čia tai tik dainuok, tik dainuok, - pirmas prabilo Mykolas, - Čia kaip dvasioje. Čia kaip... Net nežinau, į ką parodyti. Kai išeini iš tokios erdvės, galima suprasti, kodėl dūmai graužia akis. Apsidairyk, bobul. Čia kaip širdyje. Mažutė ji, bet kiek daug gyvenimo, kiek meilės ir  neapykantos talpina.
    Sustojo prie lango ir lyg matydamas anuosius vaizdus:
    - Kaime daug žmonių seniau gyveno. Prieš rusą, prieš kolūkius. O pasui, kada rusai užėjo, kada kolūkius sutvėrė, tai jaunimas išsilakstė. Nenorėjo dirbti. Sumažėjo viskas. Žmonių mažai. Pastatai, tie supuvo aplink  mūsų parapiją. Velykių žmonės išsikėlė. Liko visai po vieną, po kitą. Va, dabar likom tik trys gyventojai. Iš viso trys gyventojai Velykiuose.
    Klausti jau nereikėjo. Žvilgtelėjęs veidrodyje pamačiau savo nosį. Atsirado pagunda įtikinėti, jog būtent tokią nosį privalo turėti kiekvienas save gerbiantis vežėjas. Ji pampo, išpampo, pasidarė didesnė už Velykų Velykiuose kiaušinį. Klausydamasi Mykolo ir jo moteries pasakojimo, tikėjau ir abejojau, abejojau ir tikėjau, tačiau nosis teikė ryžto, drąsos, įkvėpimo ir tai, kaip suprantu, padėjo atskleisti galbūt šiam pasakojimui esmingą dalyką,  nes nežinia kodėl paklausiau:
    -Gal žinote, ponai, kada Dievas, ar kas kitas sukūrė ugnį?.
„Ir Dievas  tarė. Tepasidaro šviesa. Ir pasidarė šviesa. Ir Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir jis atskyrė šviesą nuo tamsybių, - pacitavo iš  Senojo Testamento Jasiūnienė, o jos 83 metų vyras, paklausęs ar jau galima dainuoti, atsakymo nelaukė:

                                Jojau kur mergelė, geltonom kaselėm
                                In mane žiūrėjo mėlynom  akelėm...
                                             
„Užrašai iš Savęsp (i) “
2010-03-30 06:57

tuštuma rūke 
gražus, įdomus, puikus darbas

agricola 
ak tos moterys jei vežėjas tai tuoj kur veža...
juozupukas 
Pranai, iš kur ta daina-liaudies ar tavo? Ar čia jau visa? Labai graži, apskritai, kaip ir visas pasakojimas. Nusirenku visus dainos žodžius tarytum žvaigždes nuo dangaus skliauto. Būk... +++++

Pelekiškių Širšė 
Geri  tavo "Užrašai iš Savęsp(i)", Pranuli,
Cik ar ne ciej, kur po padušku guli?..

Kaimynas   
Ne vien Velykių kaimas susilaukė tokio likimo. Geras įdomus pasakojimas. Labai
patiko įpinta etnografinio krašto šnekamoji kalba.

daliuteisk   
\"Liko, sakytum, tik pavadinimas - Velykiai\". Pasisekė dar, sakyčiau, kaimui,
pavadinimas liko ir dar berniukai su mergaitėm atitardami dainuoja. Ir dar yra toks
Pranas, kuris su draugais karieta atvažiuoja ir surašo, ką matęs, ką girdėjęs, o mes
paskaitom ir esam pabuvoję Velykiuose. Ačiū

Taurija Parašė komentarų: 2444 2010-03-30 07:40:55 
...tik trys gyventojai liko Velykiuose... Įdomi ir graudulinga istorija. Vargšas
zakristijonas...O apie nosį tai pasijuokiau  Patiko.

12

Pasaka
 
   
    Tuomet, kai mes Velykiuose, karietos galimybių dar nežinojome.
    Bet štai parašiau šį pirmą sakinį ir suabejojau. Apie karietą neabejojant rašyti man niekuomet nepavykdavo, tačiau, kaip dabar suprantu, kitaip negali būti, nes ji kaip gyvas, augantis organizmas, daugiausiai išsidraikiusi po dvasines erdves. Tik vėliau E. Mieželaitis, mąstydamas apie Lietuvos valstybę, parašė, kad, girdi, jos dvasinį augimą įsivaizduojąs “tik vertikalinį – į aukštį“ Vis geriau suprantu, kad tai buvo esminis karietos egzistencijos dalykas – plėstis, augti ir, gink dieve, nesustoti, nepasilikti sąstingyje, nepasilikti tokia, kokia esanti šiuo ir bet kokiu kitu momentu. Suprantu, kad jos dvasinė plėtra buvusi visomis kryptimi- ne vien tik į aukštį. Bet tai suprasta neiškart ir kuomet Mykolas, sustojęs prie lango, ilgai žvalgė, atrodytų, jam labai pažįstamą aplinką, net nepamaniau, kad dėl to kažkas galėtų atsitikti, o...
    - Ponai, nežinau kodėl taip, tačiau... tačiau noriu jums pasekti pasaką. Man niekad taip nepasitaikė, kad ūmai, staiga. Net neprisimenu, kad kada būčiau kam sekęs pasaką. Tačiau dabar atrodo, kad ši pasaka manęs laukė, kuomet Velykiuose atvažiuos karietą ir mudu su žmona ateisime paviešnagėti, -  palikęs langą, prakalbo Mykolas, išėjęs į karietos erdvės vidurį. Ir va iš jos jau klausia žmonos: - Ar tu, bobul, supranti apie ką čia kalbu? Aš tiktai – ne. Vale, sugalvok, ką nors.
    - Ne, ne. Tu pasakok, o aš būsiu geltonkasė.
    - Ką?
    - Sakau, pasakok. Aš būsiu dviejų brolių seselė
    - Ak, va kaip! - sukruto Mykolas. - Kodėl - ne? -  O po minutės, kitos, neišeidamas iš erdvės centro lyg skaitė iš brolių Grimų pasakų knygos:
    “Gyveno du broliai. Jauni, gražūs, stiprūs. Ir turėjo jie seselę. Tai buvo mergelė mergelių. Ir Dievulis taip panorėjo, kad jos ilgos kasos  geltonos, geltonos lyg bitelių suneštas liepų žiedų medus. Ir nuostabu žinoti, kad ar rytais broleliai dalgius plakdavo, ar išėję į pievas juos pustydavo, jų aštrus plienas  tokiais žodžiai atsiliepdavo...
    Mykolas dėbtelėjo akimis į savo moterį ir Valės burnoje pragydo gražus jaunas balsas.
                                         
                                           Tai gražią, broleliai,
                                           Turite, seselę -
                                            Pjaukite, broleliai
                                            Žalią pievų žolę,
                                            Kol sunkus vargelis
                                            Jūsų neužpuolė.

    Broleliai negalėjo patikėti, kad gali būti toks vargelis, kurio jiedu negalėtų sukapoti savo dalgiais. Ir abu broleliai uždainuodavo.

                                          Jei ateis vargelis,
                                          Užsimoję – kirsim,
                                          Kaip aukštą žolelę
                                          Mirtimi nukirsim.
                                          Nebijok, sesele -
                                          Kol mes du broleliai,
                                          Neateis vargelis.
                                          Per žalią pievelę, -

    padainavo Mykolas, bet, matyt, pajutęs, kad vienam už du dainuoti neprotinga, priėjęs prie Tomo Vaisietos ir Vidinio, paprašė, kad jie atliktų seselės  brolių vaidmenis. Toks įtarpas nepabojo pasakai. Girdėjome:
  - Tačiau nei broliai, nei jų geltonkasė seselė nežinojo, kaip atrodo vargelis. Sustojęs pievos pakraštėlyje, vyresnysis taip mąstė.
    -  Kas jis galėtų būti, - išgirdome Tomą Vaisietą: - Gal tai žolės likimas - mosteli dalgiu ir žolė nukrenta. Bet, o Dievulėliau tu mano, net tuomet, kai žolė išdžiūsta, ak, koks šiltas, koks kvapnus pradalgių šienelis. Ateina sesulė, grėbia ir džiaugiasi. Džiaugiasi ir dainuoja:

                                            Grėbia, grėbia sesrėlė
                                            Brolių pjautą šieną
                                            Nemylėsiu bernužėlio
                                            Ogi, anei vieno.

    - Kitas, taigi jaunesnysis brolis, sustojęs kitame pievos pakraštyje, irgi nori suprasti, kaip atrodo vargelis, - negausiais žodžiai piešia vaizdą Mykolas ir tuoj atsiveria Vidinio burna.
    - Koks jis, tas vargelis? Kaip atrodo? Kaip, jam pasirodžius, jį pažinti, jeigu sumanytų kažką blogą padaryti seselei. Gal tas vargelis, tai sapno likimas? Sapnuoji tą, kitą pasaulį, kurio realybėje nėra. Bet vis dėlto ir realybė kaip sapnas, kuomet  išgirsti seselės dainą.
      Valei priminti nereikia.
                                            Lekia, lekia paukštužėlis
                                            Į savo lizdelį,
                                            Gražia myli mergužėlę
                                            Jos jauni berneliai.

    Tačiau ir ji, dviejų brolių seselė, kurios tokios ilgos geltonos kasos, kaip bitelių suneštas liepų žiedų medus, lyg pavargusi, lyg pamąstydama: - kas jis, tas vargelis. Kokia  jo spalva? Kodėl jo reikia bijoti ir kaip reikėtų  nuo jo gintis. Bet seselė  pamatydavo pievoje savo brolelius ir uždainuodavo

                                             
                                              Pjaukit, pjaukit, brolužėliai
                                              Žalią lankos pievą
                                              Netekėsiu, bernužėliai,
                                              Ogi nei už vieno

    Praėjo apie gal dvidešimt metų, o du broleliai ir jų  geltonkasė seselė kaip buvo jauni, taip ir liko. Atrodė, kad senatvė jų baidosi, kaip migla saulės šviesos. Ir jau neatrodė, kad jų plakami ir pustomi dalgeliai moka sakyti teisybę. Tai daugiau buvo panašu į gražiame gyvenime įstrigusį netikusį pokštą.  O dalgeliai vis tiek kaip papūgėlės:

                                              Tai gražią, broleliai,
                                              Turite seselę -
                                              Pjaukite, broleliai,
                                              Žalią pievų žolę
                                              Kol sunkus vargelis
                                              Jūsų neužpuolė.

    Mykolas išėjo iš erdvės vidurio ir vėl sustojo prie lango. Ir jau žiūrėdamas į Velykių panoramą.   
    - Kai jis, Raudonkepuris,  pasirodė Velykiuose, broliai suprato, jog nelaimė per didelė, tas vargelis per didelis, kad jį galima būtų užkapoti dalgiais. Broliai kirto ir kirto dalgiais, bet Raudonkepurio plienas įveikė dalgių plieną. Nukirptomis seselės kasomis buvo surištos brolelių rankos. Ir gailiai ir sunkiai atsiduso traukiniai.
    - Ne, ne, tik šituo vargeliu jūs nedejuokite. Tai dar ne tas vargas, kurį patirsite vėliau, - pasakiau piktai ir džiugiai, - įeidamas į vaidinimą: - Įdėsiu į jūsų sielas ugnį ir jūs patys deginsite vienas kita. Patys. - kalbėjau klausydamasis kaip dunda traukiniai, kaip skaudžiai, dejuoja broleliai ir rauda jų seselė.
    - Na, ko nutilai? Kalbėk, raudonkepuri, - prišoko prie manęs Vidinis. - Ar manai, kad pasislėpsi už karietos botago?
    - Tai kad nereikia slėptis, pone Vidini, - neatitraukdamas akių nuo lango pasakė Mykolas. - Jis savo pažadą ištesėjo. Aš jums parodysiu. Tikrai parodysiu, bet pavažiuokite arčiau. Iš mano namų geriau matysim.
    - O aš pamaniau, kad pasaką vaidiname. Ir visai nesvarbu, ką vaidinu- angelą sargą ar raudonkepurį. Padėkotum bent, kad prisiėmiau tokį vaidmenį. Et, ką čia su jumis kalbėti. - Ir Mykolui: - Rodyk, kur važiuoti.

„Užrašai iš Savęspi“
2010-04-05


Вы здесь » Kūrybos oaze » ŠITA ŠALIS NEMOKA JUOKTIS » Taigi, taigi